تفصیل همکاری ۷ ستاد توسعه فناوری برای همکاری‌های بین‌المللی اعلام شدبرنامه تفصیلی ۷ همکاری ستاد فناوری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در برنامه فراخوان پروژه‌های مشترک و گرنت‌های بین‌المللی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در حاشیه برگزاری نهمین نشست تبادلات تجربی علم و فناوری (STEP) و پنجمین آیین اعطای جایزه مصطفی (ص) که مهرماه سال جاری در اصفهان برگزار شد، با هدف بیشتر و تقویت همکاری بین دانش و فناوری، فناوری و نوآوری تثبیت مشارکت بین مؤسسات ایرانی و سازمان‌های تأثیرگذار جهان و کمک به پیشرفت علم و فناوری در مشارکت‌کننده ۷ کمک هزینه برای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در حوزه‌های علم فناوری‌های زیستی، ارتباطات، اپتیک و کوانتوم مواد، ساخت پیشرفت، میکرو پزشکی بازساختی، سلول‌های بنیادی و علوم شناختی بین ایرانیان و سایر افراد در نظر گرفته شده است.

فراخوان و موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی که از سوی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی، و اقتصاد دانش بنیان جمهوری جمهوری مشخص شده است، به شرح فناوری زیر است.

فناوری های زیستی

ستاد توسعه زیست فناوری (BIODC) قصد دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه «پزشکی بازساختی و تحقیقات: ATMP Bridging Innovations» را فراهم کند. برنامه اصلی این برنامه توسعه فناوری‌های جدید برای درمان بیماری‌های مختلف با استفاده از ابزارهای ابزارهای بر اسید نوکلیک است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف سودمند و پیشرفت علم و فناوری در دریافت کمک می‌کند.

این می‌خواهد همکاری‌های ارزشمندی بین مطالعات ایران و سایر برنامه‌های علمی با فناوری‌های نوین مبتنی بر اسیدهای نوکلیک برای درمان بیماری‌ها ایجاد کند. پیشنهادات تحقیقاتی در زمینه ویرایش ژن، درمان الیگونوکلئوتیدی، مهندسی ژنتیک و سایر روش‌های درمانی مبتنی بر اسید نوکلیک مورد استقبال قرار می‌گیرند.

موضوعات تحقیقاتی در حوزه فناوری‌های زیستی شامل آخرین فناوری‌های ویرایش ژنوم، به عنوان مثال فناوری کریسپر Cas و سیستم‌های ویرایش اولیه – RNAi therapeutics، مدولاسیون پیرایش برای درمان بیماری‌های ژنتیکی، درمان بیماری‌ها بر اساس سنس-الیگونوکلئوتید، درمان‌هایی که بر روی سلول‌های دستکاری شده ژنتیکی و سلولی انجام می‌شوند. بنیادی، سنتز DNA آنزیمی، سنتز آنزیمی RNAهای درمانی کوتاه و درمان بر ویرایش RNA است.

مواد و ساخت پیشرفته

از طریق این کمک هزینه، ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته (AMMC) با هدف تأمین مالی یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه «طراحی و توسعه دستگاه برای غشاهای یکپارچه» است. طرح اصلی این برنامه طراحی دستگاه‌های غشایی یکپارچه (IMD) برای مطالعات تحقیقاتی و توسعه‌های کاربردی است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات ایرانی و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف سودمند بوده و به پیشرفت علم و فناوری در دریافت کمک می‌کند.

هدف اصلی ایرانی این برنامه جهانی تقویت و ارتقای همکاری بین رشته‌های بین متخصصان و در زمینه معماری غشایی تصفیه آب است. همچنین هدف آن ساده‌سازی فرآیندهای ساخت و توسعه در روش‌های رسوب لایه نازک در IMD برای اسلامی است.

بخوان  موفق باشید ژاکت زشت کریسمس مایکروسافت را برای سال 2023 دریافت کنید - این ژاکت دارای ویندوز XP است و تقریباً در حال حاضر فروخته شده است

پیشنهادات تحقیقاتی در مورد مفهوم‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های رسوب لایه به لایه، غشاهای چند منظوره، کپی از مضامین طراحی مدار مجتمع ULSI با اتخاذ مسیرهای سنتز از مدارهای مجتمع روش‌های ساخت پیوسته چند مرحله‌ای استقبال می‌شود.

موضوعات تحقیقاتی در حوزه و ساخت پیشرفته شامل IMD برای کاربردهای خاص مانند نمک‌زدایی آب، تصفیه، سایت‌های روش‌های تصفیه آب داخلی یا شهرداری‌های محلی، چند منظور از مسیرهای ساخت IMD: سیستم‌های رسوب‌گذاری،‌های رسوب لایه نازک مبتنی بر مواد شیمیایی و بهداشتی. طراحی حسگرها و ابزارهای تعبیه شده در معماری های IMD می شود.

علوم و دانش شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی (CSTC) با هدف تامین مالی یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه «طراحی و توسعه ارتباطات‌های مغز و کامپیوتر» دارد. مطالعه این برنامه طراحی ارتباط‌های مغز و کامپیوتر (BCI) برای مطالعات تحقیقاتی و توسعه برنامه‌های کاربردی است.

هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری درگیر کمک می‌کند.

هدف اصلی این برنامه جهانی تقویت و ارتقای همکاری بین رشته‌های بین محققان و در زمینه مطالعات و کاربردهای BCI است. همچنین هدف آن تبدیل دانش و توسعه خدمات و ابزارهای شناختی برای سایر کشورها است. پیشنهادات تحقیقاتی در طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای شبیه‌سازی و ضبط عصبی، مدارها و سیستم‌ها، سیستم‌های ارتباطی دوطرفه بی‌سیم، مدارها و سیستم‌های پردازشگر و همچنین توسعه الگوریتم‌های پردازش سیگنال برای سیستم‌های BCI مورد استقبال قرار می‌گیرند.

موضوعات تحقیقاتی در علوم و فناوری شناختی شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی‌شود:

توسعه BCI برای کاربردهای خاص: توانبخشی شناختی، درمان بیماری‌ها/اختلالات شناختی، ابزارهای کنترل کننده حیوانات، ارائه خدمات عمومی شناختی، تقویت شناختی، طراحی پروتزهای عصبی، طراحی سیستم‌ها به عنوان ابزارهای کلی برای انجام تحقیقات در زمینه‌های علوم شناختی و علوم اعصاب.

توسعه فناوری ارتباطات و ارتباطات

از طریق این کمک هزینه، ستاد توسعه فناوری اتصال‌پذیری و ارتباطات (CCTDC) در نظر دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه «طراحی و توسعه شبکه دسترسی رادیویی باز» را ارائه می‌کند. استفاده از این برنامه طراحی و توسعه مؤلفه‌های شبکه دسترسی رادیویی باز (ORAN) برای استفاده در شبکه‌های 4G LTE که قبلاً اجرا شده و برنامه‌ریزی برای برنامه‌های کاربردی در زیرساخت‌های 5G و فراتر از آن است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری درگیر کمک می‌کند.

هدف اصلی این برنامه تقویت بین رشته های بین المللی ایرانی و جهانی در زمینه مطالعات کاربردهای ORAN است. همچنین هدف آن توسعه توسعه دانش و توسعه خدمات و ابزارها در زمینه ارتباطات و ارتباطات برای سایر کشورها است. پیشنهادات تحقیقاتی در طراحی و اجرای واحد رادیویی باز (ORU)، واحد مرکزی باز (OCU) و واحد توزیع باز (ODU) مورد استقبال قرار می‌گیرد.

بخوان  برنامه هوش مصنوعی مایکروسافت VASA-1 باعث می شود عکس ها با حالات چهره باورپذیر صحبت و آواز بخوانند

موضوعات تحقیقاتی در حوزه توسعه فناوری ارتباطات و ارتباطات شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی‌شود:

نرم‌افزار پیش‌بینی عملکرد و اتوماسیون شبکه، الگوریتم‌های تخصیص منابع رادیویی ارتباطاتی بر ابر پویا، کلادهای انرژی کارآمد برای ORAN، هوش RAN در 5GNR و فراتر از آن با شتاب بخشیدن به معیار AI/ML و طراحی منطقی، عناصر 5GNR (ORAN) پذیر کارآمد و با کارایی بالا (Flex-5G) با پردازش های فشرده (مجموعه تراشه ها و FPGAها)، توسعه flex-ORAN برای کاربردهای خاص، xApps با استفاده از ماشین برای ORAN، امنیت ORAN.

علاوه بر این، پیشرفت‌های فنی در شبکه‌های دسترسی رادیویی (RAN) مانند واحد آنتن فعال (AAU)، رادیویی راه دور (RRU) و همچنین واحد باند پایه (BBU) مورد استقبال قرار می‌گیرد.

فناوری های نانو و میکرو

از طریق این کمک مالی، ستاد توسعه فناوری‌های نانوی ایران (INIC) در نظر دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه «جاذب‌های غشایی نانوکامپوزیت مبتنی بر MOF برای برداشت آب اتمسفر» را تامین مالی کند. طرح این برنامه طراحی و توسعه غشاهای نانوکامپوزیتی جدید برای جذب آب از هوا است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری درگیر کمک می‌کند.

هدف اصلی این برنامه ترویج و استفاده در زمینه غشاهای نانوکامپوزیت مبتنی بر MOF با هدف بهبود همکاری بین جامعه ایرانی و جهانی است. میزان جذب آب از هوا با توجه به مقدار MOF مصرفی باید حداکثر باشد.

موضوعات تحقیقاتی در حوزه فناوری‌های نانو و میکرو شامل موارد غشاهای پوشش داده شده با MOF غشاهای ماتریکس مخلوط بر MOF است.

اپتیک و کوانتوم

ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتومی قصد دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه «اجرای الگوریتم‌های کوانتومی جدید بر روی کامپیوترهای کوانتومی واقعی برای مسائل بهینه‌سازی» را تامین مالی کند. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری درگیر کمک می‌کند.

هدف اصلی این ترویج و تمرکز در زمینه‌نویسی کامپیوتر کوتومی با هدف بهبود همکاری بین برنامه‌های ایرانی و جهانی است. علاوه بر این، هدف ایجاد فرصت‌هایی برای محققان ایرانی است تا از قدرت رایانه‌های کوانتومی یافته‌ها در سراسر جهان استفاده کنند. در نتیجه، پیشنهادات در حوزه برنامه‌ریزی کوانتومی، ماشین‌های کوانتومی، طراحی الگوریتم کوانتومی و موضوعات مرتبط با استقبال می‌شود.

موضوعات تحقیقاتی در حوزه اپتیک و فناوری‌های کوانتومی شامل توسعه و کاشت الگوریتم‌های کوانتومی جدید برای مسائل دنیای واقعی شبیه دارو، امور مالی، کشف مواد جدید، توسعه و پیاده‌سازی ماشین کوانتومی برای مسائل پیشران (لبه علم) می‌شود.

بخوان  ۱۰ گوشی پرطرفدار هفته (۶ تیر)

پزشکی بازاختی و سلولهای بنیادی

از طریق این کمک هزینه، ستاد توسعه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی (CRMT) قصد دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه «پزشکی بازاختی و تحقیقات ATMP: Bridging Innovations» را تامین مالی کند. در چشم‌انداز مراقبت‌های بهداشتی امروزی، مطالعات ترجمه‌ای در پزشکی بازساختی در خط مقدم نوآوری قرار دارند. هدف این ابتکار پل زدن شکاف بین اکتشافات آزمایشگاهی و کاربردهای بالینی در دنیای واقعی جهانی و پتانسیل درمان‌های احیاکننده برای تغییر مراقبت‌های بهداشتی در سطح را باز می‌کند. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری درگیر کمک می‌کند.

تحقیقات ترجمه پیشرفته: بهبود ترجمه اکتشافات پزشکی بازاختی پیشرفته و محصولات دارویی درمان پیشرفته (ATMPs) را به درمان‌ها و درمان‌های قابل اجرای بالینی.

توسعه همکاری بین رشته های: تقویت همکاری بین دانشمندان، پزشکان، مهندسان و بیوتکنولوژیست ها برای هدایت نوآوری در پزشکی بازساختی و توسعه ATMP.

افزایش تاثیر بهداشت جهانی: توسعه درمان‌های بازساختی و ATMPهایی که به چالش‌های سلامت جهانی مانند پیوند اعضا، بیماری‌های دژنراتیو و اصلاح اصلاح می‌شوند.

حمایت از قوانین و مقررات اخلاقی: اطمینان حاصل از پیروی تحقیقات از بالاترین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی برای تضمین ایمنی و اثربخشی مداخلات پزشکی بازساختی و ATMP.

آموزش نسل بعدی: فرصت‌های آموزشی و مربیگری برای تحقیقات جدید در زمینه پزشکی بازساختی و ATMP ها، پرورش رهبران و نوآوران آینده.

موضوعات تحقیقاتی در حوزه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی‌شود:

* زیست‌شناسی و سلول‌های مهندسی بنیادی: تکنیک‌های جدید برای جداسازی، گسترش و توسعه سلول‌های بنیادی و مشتقات آن‌ها برای کاربردهای بازساختی و توسعه ATMP را مورد بررسی قرار داد.

* تعدیل سیستم ایمنی و ایمونوتراپی: روش های مطالعه برای تعدیل پاسخ ایمنی برای بهبود پذیرش بافت های پیوندی، ایمنی ATMP و توسعه درمان های بازساختی از منابع ایمنی شامل مشتقات سلول های بنیادی.

* بافت مهندسی و بیومواد: توسعه بیومواد پیشرفته و استراتژی‌های مهندسی بافت برای توسعه اندام و بافت، از جمله استفاده از مشتقات سلول‌های بنیادی.

* ویرایش ژن و برنامه ریزی مجدد سلولی: بررسی استفاده از CRISPR-Cas9 و سایر فناوری‌های ویرایش ژن برای افزایش پتانسیل، سلول‌ها و مشتقات آنها و کمک به توسعه ATMP.

* مدل‌سازی بیماری و داروی غربالگری: مدل‌های بیماری با استفاده از سلول‌های مشتق شده از بیماران و مشتقات آن‌ها برای درک بهتر مکانیسم‌های بیماری، توسعه دارو و ارزیابی اثربخشی ATMP ایجاد می‌شود.

* ترجمه بالینی و تجاری سازی: برای ترجمه بالینی درمان‌های احیاکننده، ATMP ها و مشتقات آنها با در نظر گرفتن امنیت، و قابلیت های تجاری استفاده کنید.

انتهای پیاممنبع