تماس‌های Google Meet ممکن است بسیار لذت‌بخش‌تر شوند – با مسدود کردن همه افراد دیگر


به‌دلیل به‌روزرسانی جدید، راه‌اندازی تماس‌های Google Meet برای نشان دادن فقط افرادی که می‌خواهید با آنها بشنوید (یا دوستشان دارید) به زودی آسان‌تر از همیشه خواهد شد.

سرویس کنفرانس ویدیویی تغییری را اعلام کرده است که به کاربران امکان می‌دهد فید ویدیوی سایر شرکت‌کنندگان را در طول تماس Google Meet خاموش کنند.



منبع