توسعه فناوری دسترسی رادیویی و اینترنتی اشیاء در همکاری مشترک بین‌المللیدبیر ستاد توسعه فناوری های ارتباط پذیری و معاونت علمی ریاستجمهوری با اشاره به انتشار فراخوانی برای اجرای پروژه های مشترک بین المللی، گفت: توسعه فناوری دسترسی رادیویی باز و اینترنت اشیاء از زمینه های همکاری این فراخوان است.

به گزارش ایسنا، محمد کرباسی امروز در نشست خبری اولین فراخوان پروژه‌های مشترک و گرنت‌های بین‌المللی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری این ستاد را در حوزه توسعه فناوری‌های مخابرات و اینترنت اشیاء دانست و افزود: در فراخوانی که برای همکاری مشترک از سوی این ستاد منتشر می‌شود، یکی از حوزه‌های مد نظر O-RAN یا Open RAN است. در این حوزه با تقسیم شبکه‌های دسترسی رادیویی (RAN) به کامپوننت‌ها که هر یک به عنوان محل مشخص پیکربندی مجدد هستند، سرویس‌های نوآوری و چابکی در حوزه مخابرات ایجاد خواهند کرد.

وی افزود: حوزه Open RAN (فناوری دسترسی رادیویی) شامل حوزه‌های موجود از سخت‌افزارها تا ابزارهای آنالیز دیتا و AI را شامل می‌شود.

کرباسی، Security Open RAN را از دیگر زمینه‌های توسعه فناوری در این فراخوان نام برد و اظهار کرد: ما علاوه بر این که از بومی‌سازی در این حوزه حمایت می‌کنیم، امیدواریم بتوانیم در قالب جایزه مصطفی (ص) زمینه مساعدی برای شکوفایی ایده‌ها در حوزه‌های اولویت دار باشیم. در کشور ایجاد کنیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ارتباط‌پذیری، دلیل انتشار این فراخوان را شکسته است انحصار فناوری‌ها و تعریف پروژه‌هایی که شرکت‌های نوپا نیز در توسعه آنها نقش ایفا می‌کنند.

انتهای پیاممنبع

بخوان  قیمت روز گوشی موبایل ۱۳ مرداد