توسعه همکاری پارک فناوری دانشگاه شریف و سنگ‌آهن مرکزی ایران در تحقیق و توسعهتوافقنامه امکان استفاده از اعتبارات تحقیق و توسعه بین پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران منعقد شد.

به گزارش ایسنا، جلسه امضای توافقنامه امکان استفاده از اعتبار تحقیق و توسعه بین شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با حضور دکتر سیدعباس موسوی، سرپرست دانشگاه شریف و مجتبی حمیدیان، مدیر شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و برخی از مسئولین دو نهاد. به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

در این جلسه توافقنامه استفاده از اعتبار تحقیق و توسعه بین مجتبی حمیدیان، مدیر شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و دکتر بهنام طالبی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف امضا شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، این توافقنامه با موضوع «تعریف و اجرای طرح‌های لازم برای رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه شرکت و توسعه فرآیندهای اجرایی مربوط به بهره‌مندی شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در معاونت علمی، فناوری و دانش‌بنیان است. ریاست‌جمهوری»، به مدت ۲ سال بین طرفین به امضا رسید.

انتهای پیاممنبع

بخوان  برای اولین بار ربات‌های ناسا با یکدیگر در ایستگاه فضایی بین المللی کار کردند