درخشش یک پیش‌ستاره‌ در تصویر «تلسکوپ فضای جیمز وب»«تلسکوپ فضای جیمز وب» با عکس گرفتن از یک فضای فضایی، درخشش پیش‌استاره‌ها را به نمایش گذاشته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، عکسی که با «تلسکوپ فضای جیمز وب» ثبت شده است، جزئیات پیچیده‌ای را در مورد جرم «هربیگ هارو ۷۹۷» (HH 797) نشان می‌دهد. اجرام هربیگ هارو، نواحی درخشانی هستند که ستاره‌های تازه متولد شده موسوم به «پیش‌ستاره‌ها» را احاطه کرده‌اند و زمانی تشکیل می‌شوند که بادهای ستاره‌ای یا فوران‌های گازی از پیش‌ستاره‌ها پرتاب می‌شوند. این فوران‌ها، ضربه‌های را تشکیل می‌دهند که با سرعت بالا به گاز و غبار مجاور برخورد می‌کنند.

هربیگ هارو ۷۹۷ که در نیمه پایینی این عکس دیده می‌شود، نزدیک به خوشه ستاره‌ای باز و جوان «آی‌سی ۳۴۸»(IC 348) قرار دارد که در نزدیکی لبه شرقی مجموعه ابر تیره «پرسئوس» (Perseus) واقع است. تصویر می‌شود که اجرام فروسرخ در قسمت بالای عکس، میزبان دو پیش‌ستاره دیگر باشد.

این عکس با «دوربین فروسرخ نزدیک»(NIRCam) جیمز وب گرفته شده است. تصویربرداری فروسرخ، قدرت بسیاری را برای بررسی ستاره‌های تازه متولد شده و جریان خروجی آنها دارد زیرا جوان‌ترین ستاره‌ها در درون گاز و غباری جا می‌گیرند که از آن تشکیل می‌شوند. تابش فروسرخ خروجی ستاره، به گاز و غبار پنهان نفوذ می‌کند و اجرام هربیگ هارو را برای رصد شدن با دستگاه‌های حساس فروسرخ جیمز وب ایده‌آل می‌سازد. مولکول‌هایی مانند هیدروژن مولکولی و مونوکسید کربن که در شرایط آشفته برانگیخته می‌شوند، نور فروسرخ را منتشر می‌کند که جیمز وب می‌تواند آن را برای به تصویر کشیدن جریان‌های خروجی جمع‌آوری کند. دوربین فروسرخ نزدیک به ویژه در مشاهده مولکول های داغ با دمای هزاران درجه سلسیوس خوب عمل می کند که در اثر ضربه برانگیخته می شود.

بخوان  ثروتمندان حوزه فناوری چه غذاهایی میخورند؟

پژوهشگران پیشتر با استفاده از مشاهدات زمینی دریافتی بودند که برای گاز مولکولی سرد مرتبط با هربیگ هارو ۷۹۷، بیشتر انتقال گاز به سرخ (در حال دور از ما) در سمت جنوب (پایین سمت راست عکس) می‌شود اما انتقال گاز به آبی به آبی می‌شود. در حرکت به سمت ما) در سمت شمال(پایین سمت چپ عکس) وجود دارد. همچنین، یک شیب در سرتاسر جریان خروجی یافت و نشان داد که در فاصله معینی از ستاره مرکزی جوان، سرعت گاز در نزدیکی لبه شرقی نسبت به گاز لبه غربی، بیشتر انتقال به سرخ را نشان می دهد.

ستاره‌شناسان در گذشته بودند که این امر به دلیل چرخش جریان خروجی است. با وجود این، در عکس جدید جیمز وب که نمایانگر بالاتری است، می‌بینیم که این یک خروجی است و در واقع از دو جریان خروجی منحصر به فرد موازی با مجموعه افراد از ضربه‌ها که عدم تقارن را توضیح می‌دهند، تشکیل می‌شود. منبع این جریان که در سمت تاریک کوچکی در پایین راست مرکز عکس واقع شده است، یک ستاره منفرد نیست بلکه یک ستاره دوتایی است. هر ستاره، جریان مخصوص به خود را تولید می کند. خروجی‌های دیگران نیز در این عکس دیده می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به یک خروجی منتشر شد در سمت راست بالای مرکز به همراه دیوارهای حفره روشن آن اشاره کرد.

هربیگ هارو ۷۹۷ مستقیما در شمال «هربیگ هارو ۲۱۱» قرار دارد که در عکس منتشر شده جیمز وب در سپتامبر ۲۰۲۳ مشخص شده است.

انتهای پیاممنبع