دکمه ویرایش توییتر بالاخره آمد – اما نه برای همهتوییتر بالاخره پس از ماه‌ها آزمایش بتا، شروع به انتشار دکمه ویرایش مورد انتظار خود کرد.

این ویژگی جدید که به کاربران امکان ویرایش توییت های منتشر شده خود را در یک پنجره 30 دقیقه ای می دهد، در حال حاضر به مشترکان آبی توییتر محدود شده است.

منبع