ساخت پای مصنوعی هوشمند توسط سازمان تحقیقات فضایی هند

از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تحقیقات فضایی هند، این اندام‌های مصنوعی به افراد دچار قطع پا از بالای زانو اجازه خواهد داد تا به راحتی راه بروند. این «زانوهای کنترل شونده با ریزپردازنده» (MPKs) نسبت به نمونه‌های قبلی که از ریزپردازنده استفاده نمی‌کنند، قابلیت‌های بیشتری دارند.

سازمان تحقیقات فضایی هند در حاشیه کار روی فناوری‌هایی فضایی خود، نوع جدیدی پای مصنوعی هوشمند تولید کرده است که به زودی کاربرد تجاری خواهد یافت.

تا کنون یک MPK با وزن ۱.۶ کیلوگرم به یک فرد دچار قطع عضو امکان داده تا مسافت ۱۰۰ متر را با حداقل حمایت راه برود. یک MPK از یک ریزپردازنده،‌ تعدیل کننده هیدرولیک (hydraulic damper)، حسگرهای زانو ، زانوی کامپوزیت (composite knee-case) ، باتری لیتیوم- یونی ، تجهیزات برقی و عناصر خط اتصال تشکیل شده است.

ریزپردازنده این تجهیزات بر اساس داده‌های حسگر، شرایط گام برداشتن را شناسایی می‌کند و نرم‌افزار کنترلی نیز شرایط مورد نیاز برای گام برداشتن را با کار سیستم مطابقت می‌دهد و بخش‌های دیگر سامانه برای افزایش راحتی فرد استفاده کننده، کل کار را هماهنگ می‌کنند.

تولید این پای مصنوعی یک کار فرابخشی با مشارکت بخش‌های مختلف بوده و امکان سنجی این طرح نیز با استفاده از یک مدل مهندسی تایید شده است. آزمایش‌های متعددی در زمینه گام برداشتن و قدم زدن انجام شده که موجب ارتقای نرم‌افزار کنترل و تنظیم پارامترهای عملکردی شده است.

این پاهای مصنوعی زمانی که به تولید تجاری برسند انتظار می‌روند که در بازار هند تا ۱۰ برابر قیمت ارزان‌تری از نمونه‌های وارداتی داشته باشند.

بخوان  ایده یک استارت‌آپ اردنی برای جذب آب از هوامنبع سازمان تحقیقات فضایی هند پای مصنوعی هوشمند ساخت