شرکت فراخوان در مرکز رشد فرآورده های دارویی و طبیعی دانشگاه علوم پزشکی ایرانفراخوان جذب شرکت در مرکز رشد فناوری تخصصی فرآورده های دارویی و طبیعی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر شد.

به گزارش ایسنامرکز رشد فناوری تخصصی فرآورده‌های دارویی و طبیعی دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور ایجاد بستر مناسب در ارتقاء و توسعه علم، فناوری و کارآفرینی به پذیرش تیم‌های کارآفرین و متخصص، واحدهای فناور و شرکت‌های نوپا که دارای طرح‌های تجاری و برنامه منسجم کاری هستند. هستند، اقدام کرده است.

همچنین در این راستا یکی از شرایط پذیرش پذیرش در مرکز رشد، دارا بودن پیشنهاد فناورانه با مدل کسب و کار توجیهی یا شرکت ثبت شده و در شرف است. همچنین نباید در سایر مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور استقرار داشته باشد.

واحدهای فناور و شرکت‌هایی که از سوی دانشجویان، دانش‌آموختگان و یا اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران ایجاد شده‌اند، در اختیار پذیرش خواهند بود.

نقل قول از دانشگاه علوم پزشکی ایران، متقاضیان می‌توان برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت pnp.iums.ac.ir مراجعه کرد و یا در صورت هر گونه سوال از طریق تلفن 021551191 داخلی 110 و ایمیل [email protected] با کارشناس مرکز رشد ، امین محمدی ارتباط برقرار کنند.

انتهای پیاممنبع

بخوان  ویروس هایی که می توانند ما را تا صد سال سالم نگه دارند