ظرفیت ایران برای تولید برق از حرارت خورشید/استان‌هایی که قابلیت سرمایه‌گذاری دارندعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این مطلب که از تابش خورشید در شمال آفریقا و شمال آفریقا می‌توان آن را تولید کرد. برق از حرارت خورشید، گفت: میزان تابش خورشید در استان‌هایی چون فارس، یزد، اصفهان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیش از ۲۱۰۰ DNI ​​است و قابلیت سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود دارد.

به گزارش ایسنا، قهرمانی، فوق دکتری مهندسی شیمی در نشست «توسعه فناوری انرژی‌سازی‌های انرژی‌پذیر و بومی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها» که در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی انرژی‌پذیر و بهره‌وری برق برگزار می‌شود، با بیان اینکه فناوری فناوری انرژی تولید انرژی از حرارت و ذخیره‌سازهای انرژی پس از یک دوره برگزار می‌شود. مجدداً در دنیا مورد توجه قرار گرفته شده است، بیان کرد: فناوری تولید برق با استفاده از حرارت خورشیدی از قیمت مناسب‌تر نسبت به انرژی‌های انرژی‌پذیر، قابل ذخیره‌سازی بهتر، انتشار غیر گازهای گلخانه‌ای، ایجاد و امنیت انرژی بهتر است. توجه است و به همین دلیل باید مورد توجه قرار گیرد.

ویان کرد: در این فناوری نور خورشید را با استفاده از آیینه‌های تخت یا دیش مانند بر روی لوله‌های جاذب یا برج حرارتی می‌سازند و حرارت سیال را برای تبدیل به بخاری و تولید برق بین ۲۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌دهند.

قهرمانی درباره استفاده از فناوری تولید برق از حرارت خورشید، اظهار کرد: این فناوری اولین بار در سال ۱۹۸۲ به دنیا معرفی شد، ولی تا سال ۲۰۰۰ که قیمت سوخت‌های فسیلی کاهش یافت، از اولویت خارج شد. ۶ سال با تلاش‌هایی که در اسپانیا و آمریکا انجام شد، دوباره با نظر گرفتن مشوق‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، تا سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ گیگاوات نیروگاه فعال از حرارت خورشید در جهان ایجاد شده است.

بخوان  تجربه‌ای که هنوز من را می‌ترساند!

وی با بیان اینکه برج حرارتی، یکی از اشکال استفاده از این فناوری است که در سال ۲۰۱۰ مورد استفاده قرار گرفت، افزود: در حال حاضر اسپانیا و آمریکا بیشترین سهم را از تولید برق با حرارت خورشیدی به خود اختصاص داده اند. پرواز و آفریقا هم با توجه به شرایط جغرافیایی وارد این بازار شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره توجه به میزان تابش مستقیم خورشید برای سرمایه گذاری در این بخش، گفت: میزان تابش خورشید مستقیم برای توسعه این فناوری باید از 2100DNI باشد تا تولید برق از انرژی خورشیدی صرفه جویی شود. صورت باید فناوری‌هایی مانند فتوولتاییک در اولویت قرار بگیرد.

قهرمانی با بیان تولید برق از فناوری حرارتی خورشیدی از سایر فناوری‌ها مانند فتوولتاییک کمتر است، افزودن: به همین دلیل توجه جهان به این فناوری کشف شده است.

وی درباره توان تولید برق از حرارت خورشید در مناطق مختلف جهان، گفت: طبق تحقیقات این فناوری می‌تواند برق مورد نیاز کشور آمریکا را تمام کند. در شمال و شمال آفریقا هم این فناوری می‌تواند به میزان ۱۰۰ برابر برق مورد نیاز این مناطق اروپا باشد، به همین دلیل از ارزش سرمایه‌گذاری لازم برخوردار است.

این فوق دکتری مهندسی شیمی درباره ظرفیت ایران برای تولید برق از حرارت خورشید هم اظهار کرد: میزان تابش خورشید در استان‌هایی چون فارس، یزد، اصفهان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیش از ۲۱۰۰ DNI ​​است و قابل سرمایه‌گذاری در این مناطق است. .

وی با اشاره به استفاده بعدی از ذخیره‌سازهای حرارتی در این فناوری، گفت: نسل‌های اول ذخیره‌سازها در این فناوری روغن و در نسل‌های نمک و ذرات جامد هستند که قادر به تولید برق بیشتر در هنگام نبود نور خورشید ایجاد شده‌اند.

بخوان  پیش بینی مرگ ملکه انگلیس ۴۵۰ سال پیش توسط نوستراداموس

انتهای پیاممنبع