عینک های هوشمند Ray-Ban Meta بالاخره قابلیت دوربین هوش مصنوعی را که ما قول داده بودیم را دریافت کردند، اما یک نکته وجود دارد


هنگامی که عینک هوشمند Ray-Ban Meta عرضه شد، بدون بسیاری از ویژگی های چشمگیر هوش مصنوعی که وعده داده شده بودیم، این کار را انجام دادند. اکنون متا بالاخره این قابلیت ها را برای کاربران عرضه می کند، اما آنها هنوز در مرحله آزمایش هستند و فقط در ایالات متحده در دسترس هستند.

در طی اعلامیه Meta Connect 2023، به ما گفته شد که در ادامه عینک‌های هوشمند Ray-Ban Stories پیشرفت‌هایی که انتظار داشتیم – یعنی دوربین و بلندگوهای کمی بهتر – و همچنین ادغام غیرمنتظره‌ای با هوش مصنوعی را به دست خواهند آورد.



منبع