مرکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای راه و شهرسازی ایجاد می‌شودمعاون آموزش و توسعه مرکز تحقیقات فناوری راه، مسکن و شهرسازی، گفت: پس از شناسایی حِرَف و کار، طراحی، تدوین و تصویب استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای حوزه و شهرسازی با کمک تشکل‌های حرفه‌ای، مرکز سنجش ملی صلاحیت حرفه‌ای در مرکز تحقیقات، مسکن. و شهرسازی ایجاد می شود.

به گزارش ایسنا، علی اکبر حدادی هرندی در نشست مدیران دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و مهارت کشور با اشاره به مشکلات و چالش های ناشی از ضعف شایستگی های حرفه ای در حِرَف و حوزه های حوزه و شهرسازی، گفت: در یک دهه اخیر ساخت و ساز مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود 6 درصد و سهم حمل‌ونقل حدود 9 درصد بوده است. این است که سالانه بر 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور آسیب‌دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود. با تحلیل و علت این مسائل می‌توان پی برد که شکاف زیادی بین دانش، مهارت و نگرش افراد با استانداردهای شغلی وجود دارد.

معاون آموزش و توسعه مرکز فناوری تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین با اشاره به حوادث شغلی 37 درصد شاغلان ساختمان، افزود: یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت ارزیابی وضعیت حرفه‌ای است که با اجرای استانداردهای فنی و ایمنی، حفظ ساختارها و استانداردهای حرفه‌ای است. از حوادث مرتبط با ساخت و ساز و همچنین ارتقای کیفیت ساخت و ساز راه و ساختمان و بهبود فرآیندها و بهره‌وری در صنعت کمک می‌کند.

هرندی ادامه داد: طراحی نامناسب زیرساخت‌ها و عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راه‌های کشور از سایر مشکلات وزارت راه و شهرسازی است که با استقرار نظام صمیمیت حرفه‌ای و ارتقای دانش، مهارت و نگرش ذی‌نفعان و ارائه تحلیل‌های دقیق و پیش‌بینی نیازهای طراحی و نگهداری، می‌های به بهبود سیستم طراحی، نگهداری و تعمیرات زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک کند.

بخوان  آیا اولین نگاهمان به ویندوز 12 را دیدیم؟ اگر چنین است، ما تا سال 2025 سیستم عامل جدید را دریافت نخواهیم کرد

وی با تشریح نقش مراکز تحقیقاتی نظام در فرآیند پیاده‌سازی صلاحیت حرفه‌ای، گفت: مراکز تحقیقاتی با استقلال و مرجعیت علمی خود می‌توانند نقش محوری بین صنعت و صنف را داشته باشند. و در صورت لزوم به آموزش و دانش افزایی افراد بپردازد.

حمیدرضا ثابت نژاد، مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های کشور در این نشست با تشریح قانون صمیمیت حرفه‌ای و انجام شده، گفت: هر چند در اجرای صلاحیت حرفه‌ای‌ای که داشته‌ایم و اجرای آن زمانبر است، ولی این قانون است. الزام‌آور است و کلیه خدمات دولتی و غیر دولتی تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.

ثابت نژادها با توجه به ویژگی‌های اجرایی ملی بر این موضوع گفت: آموزش‌ها و غیر رسمی در کشور باید با نیازهای شغلی فعلی و آینده طراحی شوند و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید مشارکت کنند که افراد را به‌کار ببرند که کارهای لازم را برای انجام کارهای انجام دهند. هستند.

وی همچنین با تمرکز بر مراکز استقلال سنجش صلاح حرفه‌ای، گفت: مراکز سنجش باید دارای ویژگی‌های خاص و مقتضیات و فعالیت‌های مرتبط باشند، بلکه باید با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای از دانش، مهارت و نگرش شاغلان مطمئن شوند که از شایستگی و ویژگی‌های شغلی برخوردارند. و عدالت شغلی محقق شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مدیر اجرایی شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی کشور، با اشاره به محدود بودن نقش وزارت راه و شهرسازی در قانون و آیین نامه اجرایی آن راهبری و سیاست گذاری، گفت. : این خلأ قانونی باید تشخیص داده شود و از مرکز تحقیقات راه‌اندازی، مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در استخدام‌های تخصصی دعوت شود تا در طراحی و تدوین استانداردهای آموزش، ارزشیابی و سنجش و همچنین هماهنگی با سازمان‌های زیر مجموعه حوزه راه و شهرسازی انجام شود. شهرسازی با همکاری کند.

بخوان  مایکروسافت سرویس اشتراک جدید Copilot Pro را معرفی کرد که دستیار هوش مصنوعی ویندوز 11 را با 20 دلار در ماه شارژ می کند.

انتهای پیاممنبع