مرکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای راه و شهرسازی ایجاد می‌شودمعاون آموزش و توسعه مرکز تحقیقات فناوری راه، مسکن و شهرسازی، گفت: پس از شناسایی حِرَف و کار، طراحی، تدوین و تصویب استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای حوزه و شهرسازی با کمک تشکل‌های حرفه‌ای، مرکز سنجش ملی صلاحیت حرفه‌ای در مرکز تحقیقات، مسکن. و شهرسازی ایجاد می شود.

به گزارش ایسنا، علی اکبر حدادی هرندی در نشست مدیران دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و مهارت کشور با اشاره به مشکلات و چالش های ناشی از ضعف شایستگی های حرفه ای در حِرَف و حوزه های حوزه و شهرسازی، گفت: در یک دهه اخیر ساخت و ساز مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود 6 درصد و سهم حمل‌ونقل حدود 9 درصد بوده است. این است که سالانه بر 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور آسیب‌دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود. با تحلیل و علت این مسائل می‌توان پی برد که شکاف زیادی بین دانش، مهارت و نگرش افراد با استانداردهای شغلی وجود دارد.

معاون آموزش و توسعه مرکز فناوری تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین با اشاره به حوادث شغلی 37 درصد شاغلان ساختمان، افزود: یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت ارزیابی وضعیت حرفه‌ای است که با اجرای استانداردهای فنی و ایمنی، حفظ ساختارها و استانداردهای حرفه‌ای است. از حوادث مرتبط با ساخت و ساز و همچنین ارتقای کیفیت ساخت و ساز راه و ساختمان و بهبود فرآیندها و بهره‌وری در صنعت کمک می‌کند.

هرندی ادامه داد: طراحی نامناسب زیرساخت‌ها و عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راه‌های کشور از سایر مشکلات وزارت راه و شهرسازی است که با استقرار نظام صمیمیت حرفه‌ای و ارتقای دانش، مهارت و نگرش ذی‌نفعان و ارائه تحلیل‌های دقیق و پیش‌بینی نیازهای طراحی و نگهداری، می‌های به بهبود سیستم طراحی، نگهداری و تعمیرات زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک کند.

بخوان  رونمایی از یک خودروی بدون فرمان، پدال و آینه

وی با تشریح نقش مراکز تحقیقاتی نظام در فرآیند پیاده‌سازی صلاحیت حرفه‌ای، گفت: مراکز تحقیقاتی با استقلال و مرجعیت علمی خود می‌توانند نقش محوری بین صنعت و صنف را داشته باشند. و در صورت لزوم به آموزش و دانش افزایی افراد بپردازد.

حمیدرضا ثابت نژاد، مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های کشور در این نشست با تشریح قانون صمیمیت حرفه‌ای و انجام شده، گفت: هر چند در اجرای صلاحیت حرفه‌ای‌ای که داشته‌ایم و اجرای آن زمانبر است، ولی این قانون است. الزام‌آور است و کلیه خدمات دولتی و غیر دولتی تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.

ثابت نژادها با توجه به ویژگی‌های اجرایی ملی بر این موضوع گفت: آموزش‌ها و غیر رسمی در کشور باید با نیازهای شغلی فعلی و آینده طراحی شوند و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید مشارکت کنند که افراد را به‌کار ببرند که کارهای لازم را برای انجام کارهای انجام دهند. هستند.

وی همچنین با تمرکز بر مراکز استقلال سنجش صلاح حرفه‌ای، گفت: مراکز سنجش باید دارای ویژگی‌های خاص و مقتضیات و فعالیت‌های مرتبط باشند، بلکه باید با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای از دانش، مهارت و نگرش شاغلان مطمئن شوند که از شایستگی و ویژگی‌های شغلی برخوردارند. و عدالت شغلی محقق شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مدیر اجرایی شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی کشور، با اشاره به محدود بودن نقش وزارت راه و شهرسازی در قانون و آیین نامه اجرایی آن راهبری و سیاست گذاری، گفت. : این خلأ قانونی باید تشخیص داده شود و از مرکز تحقیقات راه‌اندازی، مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در استخدام‌های تخصصی دعوت شود تا در طراحی و تدوین استانداردهای آموزش، ارزشیابی و سنجش و همچنین هماهنگی با سازمان‌های زیر مجموعه حوزه راه و شهرسازی انجام شود. شهرسازی با همکاری کند.

بخوان  ستاره‌شناسی را ماهواره‌ای می‌کنند!

انتهای پیاممنبع