معاونت علمی ریاستجمهوری با وزارت علم، فناوری و محیط زیست جمهوری کوباهمزمان با سفر میگل دیاز، رئیس جمهوری کوبا و هیئت همراه به تهران، صبح امروز توافقنامه همکاری مشترک بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت علم، فناوری و محیط زیست جمهوری جمهوری کوبا منعقد شد.

به گزارش ایسنا، هدف و حوزه همکاری این توافقنامه، ارتقاء و توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بر اساس اصول برابری و بین‌المللی، مطابق با قوانین و مقررات مربوط به توسعه پروژه‌های همکاری مشترک در زمینه‌های علوم و فناوری نانو، فناوری زیستی، تغییرات آب و هوا و سایر موارد حوزه های توافق طرفین، تبادل یا تعیین پژوهش و پژوهش برای انجام پروژه های مشترک یا به اشتراک گذاری تجارت، انتقال یا تبادل فناوری در زمینه های علمی، فناوری و نوآوری، سازماندهی یا پشتیبانی از برگزاری سمپوزیوم ها، کنفرانس ها، انجمن ها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی حوزه‌های مورد علاقه متقابل، تشکیل کمیته کاری و ایجاد مرکز مشترک علم و فناوری است.

بر اساس ماده 2 این توافقنامه، توافقنامه انجام شده است که برای ایجاد و ارتقای همکاری در زمینه های تحقیقاتی سیاست های علم و فناوری، ارزیابی عملکرد تحقیق و توسعه، مطالعات آماری، اطلاعات خدمات و سایر امور مربوطه، در توسعه یک مشارکت استراتژیک برای اجرای پروژه های مشترک. در مورد توافق، مشترکاً به دنبال جلب حمایت مالی باشند.

نمایندگان طرف‌های همکار موظفند برای پیشبرد و ارتقای اجرای این تفاهم‌نامه، ارائه گزارشی در خصوص پیشرفت‌های فعالیت‌های مورد علاقه‌ها و انجام بحث و گفت‌وگو در خصوص مجازی بودن در کمیته کاری مشترک علم و فناوری، دست‌کم یک در سال به صورت یا حضوری تشکیل می‌شوند. جلسه دهنده

بخوان  احتمال نیاز بیشتر انسان به خواب در زمستان

برای توسعه همکاری‌های موجود، طرف‌ها می‌خواهند می‌سازند را (به این تفاهم‌نامه) می‌دهند که رفتار تضمین‌کننده مناسب در قبال مالکیت معنوی باشد که می‌تواند به چنین چیزی مرتبط باشد. نتایج مشترک مشترک از همکاری مشترک).

به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، طرفین نیز ملازم به افراد متخصصان دو طرف به ارتباط با پیوند در زمینه‌های مربوط به منظور انجام تحقیقات، مشاوره و توسعه تحقیقات مشترک بر اساس انتفاع متقابل هستند. به عنوان بخشی از کارهایی که در مرکز علم و توسعه فناوری پیدا می شود و توسط مرکز مطالعات پیشرفته کوبا هماهنگ خواهد شد، توافق می شود.

انتهای پیاممنبع