معلوم شد ویدئوی ویروسی “Air Head” Sora کار هوش مصنوعی نبوده است که ما فکر می‌کردیم.

Air Head short film

مصاحبه ای جدید با کارگردان ویدیوی سورا که در فضای مجازی منتشر شد سر هوا این نشان داد که هوش مصنوعی نقش کمتری در تولید آن نسبت به آنچه که در ابتدا ادعا شده بود بازی می‌کرد.

در مصاحبه با Fxguide توسط پاتریک سدربرگ (که پس از تولید این ویدیوی ویروسی انجام شد) فاش شد، اکنون تأیید شده است که نرم افزار متن به ویدیو OpenAI تنها نیرویی که در تولید آن دخیل است نبوده است. این کلیپ 1 دقیقه و 21 ثانیه ای با ترکیبی از تکنیک های سنتی فیلمسازی و ویرایش پس از تولید برای دستیابی به ظاهر تصویر نهایی تولید شده است.

منبع