نگران نباشید، حساب G Suite قدیمی شما هنوز به Google Workspace منتقل نمی‌شود

بعد از مبارزه با دندان و ناخن برای حفظ دسترسی به ابزارهای رایگان قدیمی G Suite به جای انتقال به ابزار پولی Google Workspace برنامه ریزی بعد یک اطلاعیه در ژانویه 2022، برخی از کاربران گوگل اخیرا دچار ترس شدند.

G Suite یک نسخه رایگان از Workspace، Google بود نرم افزار همکاری، ارائه رایگان میزبانی ایمیل، و مهمتر از همه، دامنه‌های سفارشی، از سال 2006 تا 2012. حساب‌های ایجاد شده در این دوره در حال حاضر به این سرویس تبدیل شده‌اند، به این معنی که صاحبان آن‌ها با حفظ تمام مزایا، مجبور به پرداخت هزینه اضافی نیستند.