همکاری دولتی ها با بخش ویژه نیازمند نوآوری استسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با انتقاد از مقامات دولتی در همکاری با بخش خصوصی گفت: شکوفایی مدل‌های همکاری دولتی با دانش‌بنیان‌ها نیاز به نوآوری دارد، ما گرفتار بوروکراسی‌های اداری هستیم و شاید همه ما در دولت خیلی راغب به تغییر در سیستم اداری نباشند.

به گزارش ایسنا امیر مجید فخری در مراسم دورهمی فضایی که بعد از ظهر امروز در محل صندوق نوآوری و وفایی برگزار شد، با اشاره به حضور در مرکز سنجش از دور ایران در سال 74، افزود: در جایگاه اساتید به ما می‌گفتند که با تصاویر ماهواره‌ای از زمین‌ها می‌شوند. کشاورزی راصد کرد.

وی ادامه داد: در کتاب مبادی سنجش از دور آمده است که آمریکا با رصد زمین‌های کشاورزی و سطح زیر کشت شوروی سابق از آن به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرد و قراردادی را به شوروی تحمیل کرد. با توجه به این شرایط از سال 98 روی تصاویر ماهواره‌ای در حوزه امنیت غذایی وارد شده است.

وی با بیان اینکه بخش‌های دولتی به این نگاه جدی‌تر است، ادامه داد: امروز وزارت کشاورزی باید حرف از تست بزند و هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با تصاویر ماهواره‌ای مشکلات کشاورزی کشور را مرتفع کند.

فخری با بیان اینکه در حال حاضر تصاویر ماهواره‌ای سنتی به صورت رایگان در دسترس است، گفت: ما در یک سال سیب زمینی و پیاز داریم و در سال‌های دیگر افزایش تولید داریم و به این دلیل که تعداد زیادی از جوانان به بخش کشاورزی نیاز ندارند.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مشخص کرد: در سازمان جغرافیایی برای شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند، دلم می‌سوزد که برخورد می‌کند و انسان‌های محکم می‌خواهند که با ما به عنوان بخش دولتی کار کنند.

بخوان  کشف اولین شواهد در مورد منشأ انرژی تاریک

وی بیان کرد: در سیستمی کشور که سازمان فضایی ایران قرارداد پیش خرید تصاویر ماهواره‌ای را امضا کرده است، یعنی باید همچنان امیدوار بود و یا رئیس جمهوری بعد از سال‌ها از فضای فناوری حمایت می‌کند، جای بسیار امیدواری دارد.

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تاکید کرد: شکوفایی مدل‌های همکاری دولتی با دانش بنیان‌ها نیاز به نوآوری دارد، ما گرفتار بوروکراسی‌های اداری هستیم و شاید همکاران ما در دولت خیلی راغب به تغییر در سیستم اداری نباشند.

انتهای پیاممنبع