همکاری ۲ صندوق برای توسعه فناوری‌های مسکن و حمل‌ونقلبا انعقاد تفاهم نامه میان صندوق ملی مسکن و صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق ملی حداقل به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در زمینه موارد توافق سرمایه گذاری می شود.

به گزارش ایسنا، امروز در حاشیه رویداد تبادل فناوری در حوزه حمل و نقل و ساختمان که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، این تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

این تفاهم‌نامه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین برنامه‌های دولت برای حل مسئله مسکن به منظور ارائه زمینه‌های سازنده برای روش‌های مالی و حمایت از توسعه فناوری‌ها، محصولات و خدمات فناورانه صنعت ساختمان و مسکن بین صندوق‌های مسکن و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به شرح زیر منعقد شد.

موضوع این تفاهم‌نامه همکاری مشترک در زمینه‌های ایجاد ساختار به منظور اجرای موفق طرح‌های فناورانه ارزش‌آفرینی صنعت ساختمان و مسکن با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین، تولید ساختمان‌های ساختمانی، سرمایه‌گذاری با هدف مالی برای تکمیل ارزش‌های تولید فناورانه صنعت ساختمان و مسکن. با تکیه بر ساختار شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان است.

بودجه صندوق ملی مسکن در این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت های مالی در اختیار صندوق ملی حداقل به میزان پنج هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

به منظور تنظیم برنامه اجرایی و بررسی اولویت‌ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه، کارگروه متشکل از نمایندگان طرف تفاهم نامه مشتمل بر ۲ نماینده از صندوق ملی و ۲ نماینده از صندوق نوآوری تشکیل می‌شود.

کارگروه اولویت‌ها و کلان موضوعات مورد حمایت و همچنین سرمایه‌گذاری و مشارکت با سرمایه‌گذاری برای تعیین و عملکرد تفاهمنامه نظارت می‌کند.

بخوان  لپ‌تاپ پیکسل بوک گوگل به آخر خط رسید

طرح‌ها در قالب خدمات چهارگانه نمونه‌سازی صنعتی با تجاری‌سازی احداث و توسعه خط تولید، سرمایه‌گذاری در گردش تولید و با مشارکت در مورد نظر کارگروه مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

انتهای پیاممنبع