هوش مصنوعی جدید GPT-4 Duolingo با خوشحالی توضیح می دهد که چرا اسپانیایی شما اشتباه استDuolingo در حال راه اندازی یک معلم مجازی جدید است که هدف آن تکرار سناریوهای دنیای واقعی برای کمک به دانش آموزان در یادگیری بهتر است. و همه اینها توسط مدل GPT-4 AI به تازگی منتشر شده است.

ساخت خانه خود در ردیف جدید اشتراک Duolingo Max (در برگه جدید باز می شود)، معلم از دو ویژگی تشکیل شده است: توضیح پاسخ من و نقش بازی. اولی، همانطور که از نامش پیداست، به کاربران این فرصت را می دهد که اگر با چیزی در پاسخ اولیه DuoLingo گیج شدند، از چت بات Duo بخواهند که توضیح دقیقی درباره دلیل درست یا غلط بودن پاسخ آنها ارائه دهد. در یک ویدیوی نمونه (در برگه جدید باز می شود)، هوش مصنوعی توضیح می دهد که چرا افعال منتخب اسپانیایی باید با توجه به بافت جمله به روش خاصی صیغه شوند.

منبع