ویدیو/ عطارد، جدیدترین گزینه برای حیات بشری در سیاره‌های دیگر


ویدیو/ عطارد، جدیدترین گزینه برای حیات بشری در سیاره‌های دیگر

اخیراً موفق شده‌اند در دو منطقه مختلف از سیاره عطارد، عناصری مانند سدیم و پتاسیم که نوید دهنده میکروبی است را کشف کنند. در این بررسی‌ها شواهدی از یخچال‌های طبیعی نمکی در سطح این سیاره پیدا می‌شود که احتمال وقوع زندگی را در آن قوت می‌بخشد.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مجتبی هادویمنبع

بخوان  سریعترین ربات انساننمای جهان برای مسابقات ربوکاپ آماده می شود