ویدیو/ گوگل شما را تعقیب می‌کند!


ویدیو/ گوگل شما را تعقیب می‌کند!

شرکت گوگل در جدیدترین به روز رسانی نرم افزاری خود امکان مشاهده مکان مخاطبین را فعال کرده است. این امکان با پشتیبانی اپلیکیشن کاربرین از موقعیت مکانی “Google Maps” به وجود آمده است.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: امین نصراللهیمنبع

بخوان  امید سرمایه به زندگی را افزایش می دهد!