کشف سیاره که احتمالاً میزبان حیات است

ستاره‌شناسان این سیاره فراخورشیدی را LP ۷۹۱-۱۸د نام نهاده‌اند و آن را از طریق رصدهای زمینی و فضایی توسط ماهواره‌های سیاره فراخورشیدی گذر ناسا «تِس» (TESS) و تلسکوپ فضای اسپیتزر که اکنون بازنشسته شده است، شناسایی می‌کنند.

پژوهشگران قبلاً مجوز مطالعه جو سیاره را با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب کرده اند و امیدوارند سیاره را نیز به این فهرست اضافه کنند.

انتهای پیاممنبع

ستاره‌شناسان بر اساس محاسبه‌های خود به این نتیجه رسیدند که سیاره فراخورشیدی LP ۷۹۱-۱۸ تنها کمی بزرگتر و پرجرم‌تر از سیاره زمین است. این سیاره در مداری کشندی، قفل است، به این معنی که همیشه یک طرف آن رو به ستاره خود است و آن سمت برای دارا بودن آبهای سطحی، بسیار داغ است و بعید است که آب در آن سمت باشد، اما ستاره شناسان. گمان می‌کنند که فعالیت‌های آتشفشانی در سطح این سیاره می‌تواند آن را حفظ کند و ممکن است به آن اجازه دهد تا در سمت تاریک این سیاره متراکم شود.

وقتی سیاره c از نزدیکی سیاره d می‌گذرد، یک کشش گرانشی ایجاد می‌کند و مدار سیاره d را بیضوی می‌کند. این مدار بیضوی، سیاره د را اندکی تغییر شکل می دهد و اصطکاک داخلی ایجاد می کند که به طور قابل توجهی در فضای داخلی سیاره را گرم می کند و فعالیت آتشفشانی در سطح آن ایجاد می کند. گفتنی است که قمر مشتری موسوم به آیو نیز به روشی مشابه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

سیاره فراخورشیدی LP ۷۹۱-۱۸d به دور یک ستاره کوتوله سرخ کوچک در فاصله ۹۰ سال نوری از ما در صورت فلکی پیاله در نیم‌کره جنوبی آسمان می‌چرخد.

بخوان  توسعه یک ربات با قابلیت خودترمیمی در عرض یک دقیقه

کالینز می‌گوید: این کشف، اولین قدم است. ما با پتانسیل ادامه مطالعه این سیاره با تلسکوپی فضای جیمز وب قادر خواهد بود مشاهدات خود را به دقت تنظیم کنید و در مورد احتمال این سیاره بیشتر بیاموزیم. اکتشافات آینده به ما کمک خواهد کرد تا بفهمیم که چگونه تشکیل دهنده حیات ممکن است در جهان‌هایی غیر از دنیای ما وجود داشته باشد.

این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.

گروهی که این سیاره را کشف کرده است، جرم آن را با اندازه گیری تفاوت های زمانی که سیاره به دور ستاره اش میچرخد، تخمین زده شده است.

کارن کالینز، یکی از نویسندگان می‌گوید: تصور می‌شود که تنها یک مطالعه کوچک از سیاره‌های فراخورشیدی کشف شده است که قادر به حمایت از حیات باشد. کشف LP ۷۹۱-۱۸d ما را امیدوارتر می‌کند که ممکن است روزی نشانه‌هایی از حیات در سیاره‌های دیگر پیدا کند.

سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین کشف شده است که ممکن است از حمایت حمایت کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین در فاصله ۹۰ سال نوری کشف شده است که در نجومی، چنان به ما نزدیک می شود که گویی همسایه ماست. در حالی که ممکن است از زندگی پشتیبانی کند.

سیاره LP ۷۹۱-۱۸d در لبه داخلی منطقه قابل سکونت منظومه خود قرار دارد که یک منطقه آب طلایی در سطح سیاره‌ها وجود دارد. قبل از اینکه ستاره‌شناسان LP ۷۹۱-۱۸ دی را کشف کنند، از وجود سیاره دیگری در این منظومه موسوم به LP ۷۹۱-۱۸c متوجه شدند که سیاره‌های بسیار بزرگتر و پرجرم‌تر از این سیاره تازه کشف شده است.

بخوان  چین طویل‌ترین کابل برق ابررسانای جهان را راه‌اندازی کرد