کهکشان راه شیری از آنچه فکر می کنم خالی تر است

این پژوهش در مجله Astrophysical منتشر شده است.

بررسی یک انفجار رادیویی سریع نشان می‌دهد که راه شیری از آنچه فکر می‌کنم، خالی‌تر است.

انفجارهای رادیویی سریع دقیقاً همان چیزی هستند که از نامشان مشخص است. آنها عواملی رادیوی از اعماق فضا هستند که تنها چند میلی‌ثانیه دوام می‌آورند. برخی از آن‌ها شگفت‌انگیز هستند، در حالی که برخی دیگر به طور تصادفی یا دوره‌های تکرار می‌شوند. اما این که دقیقاً چه چیزی، چیزی باعث ایجاد آنها می‌شود، توضیح داده نشده است، اما با صدها موردی که از اولین تشخیص در سال ۲۰۰۷ ثبت شده است، ما با هر مشاهده به یک پاسخ جامع نزدیک می‌شویم.

ویکرام راوی، نویسنده اصلی این مطالعه گفت: این نتایج به‌طور قوی از سناریوهای پیش‌بینی‌شده توسط شبیه‌سازی‌های تشکیل‌شده کهکشان‌ها از می‌کند حمایت می‌کنند که در آن فرآیندهای بازخوردی، مواد را از هاله‌های کهکشان‌ها خارج می‌کنند، حمایت می‌کنند. این امر برای شکل‌گیری کهکشان‌ها اساسی است و به وسیلة آن ماده در چرخه‌هایی به داخل کهکشان‌ها هدایت می‌شود و از آن خارج می‌شود.

اخترشناسان برای این مطالعه جدید، یک FRB را برای اولین بار در مارس ۲۰۲۲ توسط آرایه Deep Synoptic Array یا DSA در کالیفرنیا شناسایی، بررسی کردند. این FBR در یک کهکشان در فاصله 113 میلیون سال نوری از ما ردیابی شد و با دانستن این فاصله و جهتی که FBR از آن آمده بود، گروه اندازه گیری می شود که این مقدار قبل از رسیدن به رصدخانه چقدر پراکنده شده است. این به نوبه خود به اختراعان اجازه می‌دهد تا بفهمند از چه مقدار ماده در سفر خود عبور کرده‌اند.

بخوان  کشف اولین کوتوله های قهوه های سرد و کمنور

کهکشان راه شیری از آنچه فکر می کنم خالی تر است

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، رمز و راز جذاب کیهانی انفجارهای رادیویی سریع(FRB) اکنون پرده از راز دیگری برداشته شده است. اخترشناسان با مطالعه نشانگان یک FRB از یک کهکشان نزدیک دریافتند که دارای ماده بسیار کمتری از حد انتظار است.

اخترشناسان با انجام این کار محاسبه می کنند که چه مقدار ماده در محیط اطراف کهکشان راه شیری(CGM) – هاله از غبار و گازی که کل کهکشان ما را احاطه کرده است- وجود دارد. اخترشناسان آن را مانند تابیدن نور از میان مه، برای اینکه بفهمند چقدر غلیظ است، توصیف می‌کنند.

از این رو، محاسبه کردند که جرم CGM کهکشان راه شیری کمتر از صد میلیون خورشید است، به این معنی که بسیار سبک تر از حد انتظار است. در واقع، وقتی با تمام مواد منظم موجود در بقیه کهکشان‌ها ترکیب می‌شوند، جرم کل کهکشان راه شیری کمتر از 60 درصد وزن سایرین است.

اخترشناسان می‌گویند با قدرتمندتر شدن DSA، پدید آمدن بینش‌های جدید درباره این موضوع، ناپذیر است. در حال حاضر تنها ۶۳ دیش(بشقاب) از ۱۱۰ بشقاب DSA در حال بهره‌برداری است و در ازمدت، این رصدخانه با ۲۰۰۰ بشقاب تجهیز می‌شود. این امر باعث می‌شود FRB بسیار بیشتر شناسایی شود و به ما پاسخ روشن‌تری از این رمز و راز و همچنین اکتشافات دیگری مانند این مورد جدید در مورد کهکشان راه شیری می‌دهد.

این گروه می‌گوید که این فرضیه‌های پیشین را می‌سازد که می‌توان آن‌ها را به عنوان عواملی مانند ستاره‌های بزرگ، ابرنواخترها و سیاه‌چاله‌های کلانجرم که از پرتاب می‌شود استفاده کرد.

بخوان  فضانورد سابق ناسا بار دیگر به سنای آمریکا راه یافت

انتهای پیاممنبع