گوشی اندرویدی قدیمی دارید؟ Google Calendar می تواند به زودی کار بر روی آن را متوقف کنداگر از آن دسته افرادی هستید که دوست دارید تلفن یا تبلت اندرویدی خود را برای چندین سال در حال اجرا نگه دارید، شاید بهتر باشد توجه داشته باشید که Google Calendar ممکن است پشتیبانی از دستگاه هایی را که از اندروید 8 یا جدیدتر استفاده نمی کنند، حذف کند.

تیم در TheSpAndroid (از طريق پلیس اندروید) کد و تصویری را در آخرین نسخه Google Calendar برای اندروید مشاهده کرده است که به کاربر می گوید “نسخه فعلی اندروید شما دیگر پشتیبانی نمی شود”.

منبع