ویدیو/ تماشای بزرگترین میدان‌های مغناطیسی کیهان با نقشه‌های رادیویی

اخترشناسان با ساختن نقشه‌هایی از میدان‌های مغناطیسی پنهان در خوشه‌های کهکشانی، به یافتن منشأ مغناطیس کیهانی نزدیکتر می‌شوند. مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مریم غلامی منبع

ویدیو/ دریای آرام،‌ حاوی عناصر بیگانه

یک ستاره‌شناس می‌گوید، اجرام بیگانه‌ای که توسط فیزیکدانان دانشگاه هاروارد در قعر اقیانوس آرام کشف‌شده‌اند، ممکن است از یک ستاره بین ستاره‌ای باشند. مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مریم غلامی منبع