Google Drive یک راه حل برای مشکل فایل های از دست رفته خود دارد


برخی از کاربران گوگل درایو اخیرا گزارش داده اند که این سرویس چندین ماه فایل ها را از رایانه آنها حذف کرده است. اگر خود را در آن مخمصه قرار داده اید، کمک می تواند در دسترس شما باشد، همانطور که گوگل هم اکنون انجام داده است چند نکته را به اشتراک گذاشت که ممکن است به بازگرداندن فایل های شما کمک کند.

این امکان وجود دارد که حتی پس از امتحان کردن روش‌های Google، فایل‌های شما بازگردانده نشوند، بنابراین این یک راه حل تضمینی نیست. اما گوگل می‌گوید که رفع‌های آن برای «کاربران دسک‌تاپ نسخه 84 که در دسترسی به فایل‌های محلی که هنوز با Drive همگام‌سازی نشده‌اند، با مشکلاتی مواجه شده‌اند» است، بنابراین به نظر می‌رسد دامنه راه‌حل‌ها نسبتاً محدود باشد.منبع