iCloud Down: چه اتفاقی می افتد و چه زمانی برمی گردد؟سرویس iCloud اپل حداقل در یکی از سرویس‌های اصلی خود با اختلالاتی مواجه است که کاربران ناامیدی خود را در X (توئیتر سابق) ابراز می‌کنند و برخی از کارکنان TechRadar نیز قفل شده‌اند.

بنابراین چه اتفاقی می افتد و چه زمانی iCloud به خدمات کامل باز می گردد؟ ما برای دریافت پاسخ با اپل تماس گرفته‌ایم و این قطعی را پوشش می‌دهیم تا بتوانید دریابید که چه زمانی در سرویس ابری محبوب اپل به کار عادی باز می‌گردید.منبع

بخوان  انتظار طولانی به پایان رسید: «زلدا» جدید وارد قفسه‌ها شد