Zoom و Google Meet بالاخره به هم نزدیک می شونددر تلاش خود برای تبدیل Google Meet به بهترین پلتفرم کنفرانس ویدیویی موجود، این شرکت اکنون با رقیب بزرگ خود Zoom همکاری می کند – نه علیه آن.

گوگل از زمان رونق کار هیبریدی که به دلیل همه‌گیری همه‌گیر رخ داد، به سرمایه‌گذاری هنگفت ادامه داده و ویژگی‌های جدیدی را اضافه کرده است، با این حال مشکل نسبتاً بزرگی دارد زیرا پلتفرم‌های جایگزین زیادی وجود دارد که هر مشتری، مشتری یا حتی همکار، آن را انجام نمی‌دهد. از همین محلول استفاده کنیدمنبع