آیا هوش مصنوعی به معنای عذاب بشریت خواهد بود؟ یکی از سازندگان ChatGPT فکر می‌کند که این احتمال 50 درصد است


محققی که در ایجاد ChatGPT نقش داشته است هشدار داده است که هوش مصنوعی می‌تواند منجر به نابودی نوع بشر شود – یا حداقل احتمال اجرای آن سناریو 50 درصد است.

بیزینس اینسایدر (در برگه جدید باز می شود) گزارش می دهد که پل کریستیانو، که تیم همترازی مدل زبان در OpenAI را رهبری می کرد، اما از آن زمان شرکت را ترک کرد و اکنون ریاست مرکز تحقیقات غیرانتفاعی Alignment را بر عهده دارد، این هشدار را در بدون بانک (در برگه جدید باز می شود) پادکستمنبع