این به‌روزرسانی ویرایشگر ویدیوی رایگان تنظیم شده است تا رنگ‌های شما را برجسته کندوگاس پرو 20 یک به روز رسانی رایگان عمده دریافت کرده است – و یکی از بهترین ابزارها را در اختیار دارد Adobe Premiere Pro.

دو ماه پس از راه اندازی اولیه، نرم افزار ویرایش ویدیو طبق گفته Magix، توسعه‌دهنده وگاس، مجموعه‌ای از ویژگی‌های جدید را ارائه می‌کند که هدف آن «افزایش بیشتر قدرت گردش کار درجه‌بندی رنگ، کارایی و همکاری مستقیم در جدول زمانی» است.منبع