برتری غرفه دانشگاه امیرکبیر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوریغرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان «غرفه برتر» در بیست‌وچهارمین دوره نمایشگاه‌های بازارهای پژوهش، فناوری و فن کشور معرفی و تقدیر شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در لوح تقدیری نمایشگاه، خطاب به دکتر رهایی رئیس دانشگاه آمده است: به ارزیابی انجام شده، غرفه صنعتی امیرکبیر در بیست وچهارمین نمایشگاه های پژوهش، فناوری و فن بازار، موفق به کسب امتیاز عالی شده و در جمع غرفه های برتر و منتخب می شود. قرار گرفته است.

در روز پایانی نمایشگاه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت‌هایی از کشور پاکستان و ارمنستان از غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست وچهارمین دوره نمایشگاه های پژوهش، فناوری و فن کشور با بیش از 59 نمایشگاه در این نمایشگاه حضور پررنگ ارائه می کند.

انتهای پیاممنبع

بخوان  فرجام ناخوشایند کارکنان یک مهدکودک به خاطر اشتباه یک پرستار