برنامه موبایل الکسا شما در نهایت به لطف به روز رسانی اخیر منطقی تر می شودآمازون برنامه موبایل الکسا خود را با تمرکز بر بهبود طرح نرم افزار و سازماندهی مجدد بخش های کلیدی، دوباره طراحی کرده است.

این غول فناوری در طول سال 2023 تغییراتی را در الکسا ایجاد کرده است، مانند زمانی که یک نوار میانبر خانه جدید اضافه کرد. اما آمازون به جای تغذیه قطره ای کاربران، ظاهراً این کار را مناسب دید بقیه به روز رسانی را منتشر کنید در یک فشار بزرگمنبع