برنامه OG تبلیغات اینستاگرام را حذف می کند و شما را به اصول اولیه باز می گرداندگروهی از توسعه دهندگان که از وضعیت فعلی برنامه خسته شده اند، تصمیم گرفتند نسخه ای از اینستاگرام ایجاد کنند که همه تبلیغات را حذف می کند و به افراد امکان می دهد فیدهای سفارشی ایجاد کنند.

نامیده می شود برنامه OG (در برگه جدید باز می شود) و اینستاگرام را به اصول اولیه باز می گرداند. این یک پلتفرم رسانه اجتماعی دیگر نیست و شما هنوز بسیاری از ویژگی‌های مشابه مانند Stories و صفحه کاوش را دارید. اما اکنون، به لطف مجموعه ای از ابزارها و فیلترها، بر روی محتوایی که در فید اینستاگرام خود می بینید، کنترل دارید. در گزارش اخیر (در برگه جدید باز می شود)، توسعه دهندگان گفتند که می خواهند “با این برنامه کاربران و نه تبلیغ کنندگان را در اولویت قرار دهند.”

منبع