به‌روزرسانی بزرگ بعدی ویندوز 11 تقریباً آماده عرضه است – اما بیشتر مردم هنوز برای مدت طولانی آن را دریافت نخواهند کرد.

Windows 11 working on a laptop PC

به‌روزرسانی بزرگ بعدی ویندوز 11 به اتمام نزدیک می‌شود، و در واقع شایعه شده است که به‌زودی به مرحله نهایی توسعه خود می‌رسد – اگرچه راه‌اندازی آن برای همه کاربران همچنان راه خوبی خواهد بود (ما باز خواهیم گشت به آن).

همانطور که افشاگر معروف مایکروسافت زک باودن در X (توئیتر سابق) به اشتراک گذاشت، ویندوز 11 24H2 در مسیر رسیدن به RTM (انتشار برای تولید) در ماه آوریل است.

بیشتر ببینمنبع