تاثیر شگرف انار در مبارزه با سرطان روده بزرگ

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، متخصص موفق به شناسایی پزشکی برای درمان سرطان روده بزرگ شده‌اند. در مدل‌های پیش بالینی و مطالعات روی سلول‌های ایمنی انسان، محققان دریافتند که اورولیتین آ(محصول متابولیت آنار) عملکرد سلول‌های ایمنی را در مبارزه با سرطان به طور پایدار بهبود می‌بخشد.

سرطان همچنان بزرگ یک بیماری با میزان مرگ و میر بالا در مراحل پیشرفته است. در سال‌های اخیر، یافته‌های تحقیقاتی متعدد تشخیص و درمان بیماری را بهبود بخشیده است، اگر متأسفانه همه بیماران را به اندازه کافی به درمان‌های جدید پاسخ نمی‌دهند، اما تحقیقات نشان می‌دهد که یکی از ویژگی‌های بیماری‌های تومور، اختلال در عملکرد سیستم ایمنی است. : سلول‌های ایمنی که قرار است با تومور مبارزه کنند، به طور سیستماتیک توسط بافت اطراف تومور، یعنی ریزمحیط تومور، سرکوب می‌شوند. در نتیجه، عملکرد سلول‌های T که پاسخ ایمنی طبیعی بدن ما در برابر سرطان هستند، محدود می‌شود و به تومور اجازه رشد و گسترش غیرقابل کنترل را می‌دهند. آخرینا یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور “فلوریان گرتن” از دانشگاه گوته فرانکفورت، گام مهمی برداشته و به راه‌حل احتمالی این مشکل نزدیک‌تر شده است.

مطالعات دانشگاه گوته فرانکفورت در مطالعه اخیرشان، متابولیت‌های سلول‌های ایمنی بدن را که با تومور مبارزه می‌کنند، تقویت می‌کنند.

انتهای پیاممنبع

در این مطالعه مطالعه نشان دادند که اورولیتین آ (urolithin A) یک مسیر بیولوژیکی را القا می‌کند میتوکندری، نیروگاهی که سلول‌های سلول‌های T را از طریق روشی به نام میتوفاژی بازیافت و مقدار می‌کند. میتوکندری‌های پیر و آسیب دیده در سلول‌های T برداشته شده و با میتوکندری‌های جدید و کاربردی می‌شوند. این برنامه ژنتیکی سلول‌های T را تغییر می‌دهد و می‌تواند برای مبارزه با تومور به آنها می‌دهد. پتانسیل درمانی اورولیتین آ را به دو صورت نشان می‌دهد: از یک طرف، اورولیتین می‌تواند به عنوان یک غذا در مدل پیش‌بالینی استفاده شود که رشد تومور را محدود می‌کند و حتی با ایمونوتراپی موجود می‌شود به صورت هم‌افزایی عمل می‌کند. از سوی دیگر، فواید اورولیتین آ در سلولهای انسانی نیز مشاهده شد. درمان آزمایشگاهی با اورولیتین سلول‌های انسانی را جوان‌سازی می‌کند و سلول‌های بنیادی خاطره را در آزمایشگاه تولید می‌کند.

بخوان  پیش بینی میزان خودکشی به کمک هوش مصنوعی
دکتر دومینیک دنک، پزشک بیمارستان دانشگاه فرانکفورت و اولین نویسنده این مطالعه، گفت: دلیل اینکه یافته‌های ما هیجان‌انگیز هستند، این است که ما خود را روی سلول تومور نگذاشته‌ایم، بلکه بر روی سیستم ایمنی و دفاع طبیعی در برابر سرطان معطوف شده‌ایم. امیدواریم از این برای بهبود پایدار درمان سرطان روده بزرگ و همچنین سایر سرطان‌ها استفاده کنیم.