تصویر جدید “جیمز وب” از تولد ستارگان

موج تشکیل ستاره‌ها از برخورد دو کهکشان با نام مشترک “IC ۱۶۲۳” آغاز شده است. دانشمندان می‌گویند که این دو کهکشان در حال حاضر با سرعتی ۲۰ برابر سریعتر از راه‌شیری در حال ایجاد ستاره هستند.

دو کهکشانی که در این تصویر در فاصله 27 میلیون سال نوری از زمین در صورت فلکی نهنگ(Cetus) قرار گرفته اند. اخترشناسان بر این باورند که این ادغام ممکن است یک سیاه‌چاله بسیار پرجرم باشد، که در این تصویر قابل مشاهده نیست.

زمانی که تصویر جدید وب با تصویر قبلی هابل مقایسه شد، آنچه وب را ثبت کرده بود یک لایه کاملاً جدید را در ساختارهایی که در حال ادغام هستند، نشان می‌داد که به عنوان توده‌های مرکزی از مواد قرمز و نارنجی روشن در تصویر دیده می‌شوند.

این برخورد کهکشانی پیش از این توسط تلسکوپ‌های دیگر، از جمله تلسکوپ فضایی هابل که برای تشخیص نور مرئی برای چشم انسان طراحی شده است، مشاهده شده است. اما از آنجایی که “IC 1623” پشت یک سپر ضخیم از غبار پنهان شده است، اخترشناسان قادر نبودند به عماق این کهکشان‌ها نگاهی بیاندازند تا ستاره‌های حال شکل‌گیری را ببینند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، تلسکوپ فضایی جیمز وب از برخورد دو عکاس کوپ که باعث شد شکل‌گیری گروهی از ستاره‌ها را به همراه داشته باشد که برای سایر تلسکوپ‌ها نامرئی بودند.

تصویر جدید منتشر شده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب، شکل‌گیری ستاره‌های پنهان را در دو کهکشان در حال حاضر نشان می‌دهد.

این تصویر از ترکیب داده‌های ثبت شده توسط سه ابزار چهار ابزار وب یعنی ابزار مادون قرمز میانی(MIRI) و دوربین فروسرخ نزدیک(NIRCam) و از ساخت‌سنج مادون قرمز نزدیک(NIRSpec) استفاده شده است.

بخوان  چند «تیرکس» در مجموع ساکن زمین بوده اند؟

تلس فضایی جیمز وب، با رصد خود در پوشش مادون قرمز به راحتی در غبار نفوذ کرد و مرکز درخشانی نور مادون قرمز یا همان گرما منتشر می‌کرد. انسان قادر به نگاه کردن به غیر مادون قرمز با چشم مسلح مسلح نیست اما این را به صورت گرما احساس می کنم.

تصویر جدید "جیمز وب" از تولد ستارگان

تصویر هابل از کهکشان آی سی ۱۶۲۳

انتهای پیاممنبع