تعرفه‌های جدید تلفن ثابت از این دوره اعمال شده است

بر اساس نظام تعرفه‌ای جدید، هر خط تلفن ثابت در هر ماه میزان حداقلی را پرداخت می‌کند و کارکرد تلفن بیش از میزان تعیین شده، مشمول هزینه اضافی خواهد شد. در این مدل اصلاحی، محاسبه کارکرد تلفن ثابت در کشور به سه بخش تقسیم شده است که مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران به ازای هر خط تلفن با میزان مکالمه مشخص، حداقل ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. سایر مراکز استان ۱۵ هزار تومان و شهر‌های دیگر نیز حداقل ۱۰ هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت خواهند کرد و از میزان مشخص مکالمه ثابت ماهانه هم بهره‌مند خواهند شد.منبع

محمدرضا بیدخام پیرامون آخرین وضعیت اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت، گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعرفه‌های تلفن ثابت باید از اوایل شهریورماه سال جاری اعمال می‌شد در همین جهت شرکت مخابرات ایران نیز از این دوره اعمال آن را در کشور آغاز کرده است.

بخوان  ایلان ماسک حدود ۷ میلیارد دلار از سهام تسلا را فروخت