توسعه آزمایشی کاربردی برای بیماران مبتلا به «نفریت لوپوس»

این آزمایش خانگی که نتایج آن را می‌توان در تلفن هوشمند خواند، قرار است در نهایت جایگزین آزمایش استاندارد طلایی برای تشخیص نفریت لوپوس فعال، بیوپسی تهاجمی کلیه شود. این آزمایش یک ژن کدکننده را به نام ALCAM ارزیابی می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، گروهی از پژوهشگران دانشگاه هیوستون روش را برای تشخیص زودهنگام و نظارت بر بیماری افراد لوپوس (Lupus Nephritis) در خانه توسعه داده‌اند.

با استفاده از نشانگرهای زیستی ALCAM کشف‌شده توسط موهان، دیگرگران بر اساس فناوری زیربنایی تست‌های بارداری خانگی، اپلیکیشن و کیت تست برای گوشی هوشمند را نیز ایجاد کردند.

اگر در خانه تست کووید-19 یا آزمایش بارداری انجام شد، پس آزمایشی انجام شد که از نظر علمی، آزمایش سنجش جریان جانبی (LFA) نامیده می‌شود، آزمایش سنجش جریان یک ابزار تشخیصی است که به دلیل نشان دادن نتایج سریع، هزینه‌ها انجام می‌شود. کم و سهولت آن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پژوهشگران دانشگاه هیوستون آمریکا در پژوهش جدید خود، از توسعه آزمایش در بالین بیمار برای بیماری «نفریت لوپوس» خبر دادند.

لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک (سیستمیک لوپوس اریتماتوز) گونه‌ای از انواع بیماری‌های ایمنی خود است که در آن سیستم دفاعی بدن، علیه ارگان‌ها و بافت‌های پیوندی خودی عمل کرده و به آن‌ها آسیب می‌رسانند. زنان در مقابل این بیماری ده‌برابر بیشتر از مردان آسیب پذیرند.

چاندرا موهان، پژوهشگر اصلی این مطالعه گفت: ALCAM عفونتی (uALCAM) دقت تشخیص بالاتر را برای آسیب‌شناسی کلیه افراد لوپوس فعال نشان داده است. آزمایش‌های سنجش جریان جانبی برای uALCAM غیرعادی و نرم‌ال‌شده، دقت بسیار خوبی در تشخیص افراد لوپوس فعال نشان داد. این تست دارای دقت 86 درصدی برای تشخیص لوپوس فعال بود.

بخوان  ریسمانهای عجیبی که جهان را مغناطیسی کرده است

پژوهشگران دانشگاه هیتون همان فناوری را برای ارزیابی «نفریت لوپوس» یا کلیه‌ها که یکی از شدیدترین عوارض برای بیماران مبتلا به لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک است، به کار بردند.

انتهای پیاممنبع