توسعه غشاهای انتخاب آب محور فعالیت‌های ستاد بین‌المللی مواد پیشرفتهدبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی ریاست‌جمهوری، گفت: در توسعه فناوری‌های مشترک بین‌المللی توسعه غشاهای تصفیه آب در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، دکتر صادق صادق‌زاده امروز در نشست خبری اولین فراخوان پروژه‌های مشترک و گرنت‌های بین‌المللی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی‌رجمهوری، گفت.: برنامه‌ریزی ستاد مواد و ساخت پیشرفته در 4 حوزه معدنی، پتروشیمی، مواد نوظهور و ساخت پیشرفته است، ضمن اینکه افزایش شامل پرینترهای سه‌بعدی است.

وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها این پرینترها در صنایع کاربردهای بزرگ می‌یابند و ما هم‌اکنون باید به فکر توسعه این فناوری در کشور باشیم و این فناوری را در دستور کار قرار دهیم.

صادق‌زاده توسعه مواد پیشرفته را از دیگر برنامه‌های این ستاد نام برد و یادآور شد: موادی چون پیزوالکتریک‌ها، عایق‌های پیشرفته، مواد حافظه‌دار و سوپرآلیاژها و مواد ترمیم شونده از جمله مواد پیشرفته هستند که در حال توسعه فناوری‌های مرتبط با آنها هستیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته با اشاره به انتشار فراخوان برای اجرای پروژه‌های مشترک، این فراخوان را توسعه و ساخت فناوری غشاء برای درک آب دانست و یاد گرفت: طراحی و توسعه فناوری غشاهای مجتمع از حوزه‌های اولویت‌دار این فراخوان است.

به گفته وی، این غشاها، بخشی از سامانه‌های شیرین‌سازی آب هستند که برای تصفیه آب با مواد آلاینده پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع سامانه‌ها به توسعه فناوری‌های مرتبط با آب‌رسانی کمک می‌کنند.

انتهای پیاممنبع

بخوان  رژ لب ضد ویروس و ساخته شده است