توسعه همکاری‌های فناورانه میان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های هسته‌ای با انقاد ۷ تفاهم نامه.پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با دانشگاه‌ها اقدام به توسعه همکاری‌های توسعه فناوری‌های هسته‌ای کرد.

به گزارش ایسنا در حاشیه بیست و چهارم نمایشگاه های پژوهش، فناوری و فن بازار، ۷ انعقاد تفاهم نامه و توافق نامه میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای با دانشگاه ها منعقد شد.

این اقدام در همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌ها در زمینه توسعه فناوری‌های هسته‌ای با همکاری دانشگاه‌ها است.

این توافقنامه و تفاهم نامه به این شرح است:

* تفاهم‌نامه همکاری در حوزه فوتونیک و فناوری کوانتوم میان معاون پژوهش، فناوری و نوآوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

* تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه‌های علوم و فنون‌ها و دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای راه‌اندازی رشته کشاورزی در مقطع دکتری

* انعقاد تفاهم نامه همکاری با موضوع ارزیابی بالینی سیستم پرتودهی گاما درون کار خشک (کبالت ۶۰) به منظور پرتودهی فرآورده های خونی با پژوهشکده انکولوژی _هماتولوژی و سل‌تراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

* انعقاد توافقنامه امکان‌سنجی انجام آزمون‌های TND و SEE به وسیله چشمه‌های پرتویی در اختیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای میان این پژوهشگاه و پژوهشکده فضایی

* تفاهم‌نامه همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی در زمینه ارزیابی بالینی و دزیمتری رادیو داروی تشخیصی TC_cxcR4 99m میان معاون پژوهش، فناوری و نوآوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و دانشگاه پزشکی علوم شیراز.

* انعقاد توافقنامه فناوری ساخت شتابگر الکترواستاتیک ES200 میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای شرکت تولید کننده مواد اولیه و سوخت هسته‌ای و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاونت برنامه ریزی هسته‌ای و نظارت راهبردی سازمان انرژی اتمی به عنوان ناظر.

بخوان  دلفین رباتیک می‌تواند دلایل را تشخیص دهد

*توافقنامه فروش ماده گیاهی قارچکش میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و شرکت سبزکاوشان زیست‌کش.

انتهای پیاممنبع