توسعه همکاری ایران و سنگال در ۳ حوزه فناوریمعاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با اشاره به بحث با مدیر طرح سنگال نوظهور، گفت: «مینی پالایشگاه‌های نفت»، «کشاورزی» و «سلامت» ۳ زمینه همکاری ایران با کشور سنگال است.

به گزارش ایسنا، دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی در حاشیه دیدار با شیخ کانته، وزیر مشاور رئیس‌جمهور و طرح مدیر ملی سنگالِ نو ظهور در جمع خبرنگاران با بیان این نکته که خوبی با دکتر شیخ کانته داشتیم، گفت: غرب آفریقا فرصت بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران است. و ایران نیز برنامه های مناسبی برای همکاری و توسعه ارتباطات در آفریقا دارد.

وی خاطر نشان کرد: در نشست امروز از وی به عنوان مشاور رئیسجمهوری و همچنین رئیس دانشگاه سنگال استقبال و مدیریت خوبی در زمینه همکاری علمی و فناورانه داشتیم.

دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: امیدوارم در سفری که به زودی با هیئت ایرانی و با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جمهوری به غرب آفریقا نگاه کنید، تا آن زمان درخواست‌نامه‌های همکاری و قرار همکاری ما با سنگال در ۳ حوزه نهایی می‌شود.

معاون رئیسجمهوری حوزه‌های «مینی پالایشگاه‌های نفت»، «کشاورزی» و «سلامت» را ۳ زمینه همکاری با ایران با کشور سنگال نام برد و افزود: امیدواریم به این زمینه‌ها همکاری در قراردادهای همکاری علمی و توسعه در سنگال برنامه‌های خوبی در خانه نوآوری داشته باشد. باشیم.

شیخ کان، وزیر مشاور رئیس‌جمهور و مدیر طرح ملی سنگالِ نو ظهور با بیان اینکه برای من فرصتی فراهم می‌شود تا با معاون علمی رئیس جمهوری ایران دیداری داشته باشم، از معاون علمی ایران به عنوان یکی از دانش‌آموزان کشور یاد کرد و گفت: گذشته میدانستم ایران در راه پیشرفت علمی قرار گرفته است، اما با صحبت‌هایی که متوجه شدم گام‌های بسیار مهمی در این خصوص در جمهوری اسلامی ایران برداشته شده است.

بخوان  گفتگوهای ربات صوفیا درباره ایلان ماسک

شیخ کانته اظهار کرد: بسیار خوشحال شدم از ابتکار و پیشنهاد دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی رئیسجمهوری ایران به منظور همکاری مستمر بین کشور سنگال و دانشگاه ما در زمینه های علمی و فناوری. آفریقا نیاز به این گونه همکاری‌های علمی نیاز دارد.

مشاور ویژه رئیس جمهور و مدیر طرح ملی سنگال نوظهور، صنایع غذایی، انرژی و فناوری را از زمینه های توسعه همکاری میان دو کشور کرد و یادآور شد: ما ذکر آمادگی کامل به منظور انعقاد قراردادها و یادداشت های نفتی در جهت همکاری با ایران و سنگال در حوزه های مختلف داریم. علمی و فناوری دهقانی برای حضور در کنفرانسی در سنگال با حضور دانش افریقایی دعوت می‌کنیم.

انتهای پیاممنبع