حواشی نوزادی که از اسپرم منجمد شده در سال ۱۹۹۶ به دنیا آمد

وی استدلال می‌کند که احتمالاً هیچ خطری در استفاده از اسپرم‌های مسن‌تر وجود ندارد، اگرچه تاکنون هیچ مطالعه طولانی‌مدتی برای اثبات این موضوع انجام نشده است.

نظرات علمی-تخیلی

از آنجایی که یک جامعه و ژنوم با گذشت زمان تغییر می‌کند، استفاده از اسپرم‌های قدیمی ممکن است مشکل ساز شود. با این حال، ساوولسکو از این نگرانی‌ها با عنوان «نگرانی‌های علمی-تخیلی» یاد می‌کند، زیرا انجماد اسپرم تازه در دهه ۱۹۵۰ آغاز شده است.

حوزه باروری در چند سال گذشته به پیشرفت های اساسی دست یافته است. در سال ۲۰۱۶، گروهی از پزشکان به رهبری “جان جین ژانگ” ادعا کردند که با استفاده از تکنیکی به نام درمان جایگزینی میتوکندری به یک زن کمک کرده اند که اولین نوزاد سه والدی جهان(کودکی که سه والد بیولوژیکی دارد) را به دنیا بیاورد.

بنابراین با وجود بسیاری از روش‌های جدید برای فرزندآوری و تولد نوزادان به نظر می‌رسد که از اسپرم قدیمی یک نگرانی جزئی باشد.

با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که باید بیشتر در مورد این موضوع انجام شود. جولیان ساوولسکو، استاد اخلاق در دانشگاه آکسفورد می‌گوید تحقیقات درباره این مورد نیاز است که عاطفی داشتن یک پدر بیولوژیکی درگذشته را در نظر بگیرید.

در ماه اوت سال جاری نیز متخصصان مهندسی ژنتیک در دانشگاه کمبریج یک جنین مصنوعی موش را بدون استفاده از سلول‌های تخمک یا اسپرم تولید کردند. این جنین‌ها با استفاده از سلول‌های بنیادی تولید می‌شوند تا یک هفته قلب، مغز و سایر اندام‌ها را رشد دهند.

گامت(Gamete) یک سلول تخصص‌یافته و مسئول تولید مثل جنسی است. گامت‌ها معمولاً حاوی نصف کروموزوم جانداری هستند که از آن ساخته شده‌اند، هستند. به زبان دیگر، نصف ماده ژنتیکی مورد نیاز برای شکل‌دهی و ایجاد یک جاندار کامل را دارند. گامت‌ها از طریق تقسیم هسته‌های میوز ایجاد می‌شوند، به این ترتیب که سلول‌های جنسی دو بار شکافته می‌شوند و در جنس نر چهار گامت ایجاد می‌شوند و در جنس ماده سه یاخته و یک ماده ماده می‌شوند. در فرآیند لقاح، گامت‌های نر و ماده با ترکیب در می‌آمیزند و سلول بنیادی و دیپلید تخم یا زیگوت را به وجود می‌آورند که هر دو مجموعه کروموزومی را دارد. در انسان، گامت نر را اسپرم و ماده ماده را تخمک می‌نامند و گامت‌های طبیعی انسان حاوی بیست و سه کروموزوم هستند.

بخوان  چین کنترل یک ماهواره را ۲۴ ساعت به دست هوش مصنوعی داد

انتهای پیاممنبع

آلن برای کسانی که آینده‌ای را تصور می‌کنند که در آن مردم سعی می‌کنند از شخصیت‌های تاریخی قدیمی بچه‌دار شوند، استدلال می‌کنند که احتمال می‌دهند چنین طرح‌هایی بسیار کم باشد، چرا که همین حالا هم اولین بانک اسپرم برنده جایزه نوبل جهان به دلیل قربانیان است. بسته شده است.

تمدید ۴۵ ساله بازه زمانی نگهداری اسپرم

به گزارش ایسنا و به نقل از گردین، تغییر تغییر در یکی از قوانین بریتانیا اکنون اجازه می‌دهد تا نوزادان بیشتر از اسپرم‌های منجمد شده متعلق به بیش از ۵۰ سال پیش متولد شوند. قانون جدید بریتانیا می‌گوید می‌توانم از اسپرم‌های منجمد شده در ۵۵ سال قبل استفاده کنم.

قبل از گامت‌ها(سلول جنسی بالغ قابل تکثیر شامل تخمک و اسپرم) فقط برای ۱۰ سال قابل نگهداری بودند، اما اکنون طبق قانون جدید بریتانیا، این بازه زمانی به ۵۵ سال افزایش یافته است.

وی گفت: اسپرم های نر از گاوهای نر برای مدت طولانی تر از زمانی که معمولاً اسپرم انسان را نگهداری می کند، بدون هیچ مشکلی برای نگهداری می شود.

اکنون که یک نوزاد پسر در بریتانیا با استفاده از اسپرم منجمد متعلق به سال ۱۹۹۶ به دنیا آمده است، این موضوع مطرح شده است که چه مدت می‌توانم اسپرم را قبل از استفاده ذخیره کنم؟

آلن پسی استاد آنولوژی (پزشکی مردان) در دانشگاه شفیلد می‌گوید که هیچ دلیل علمی یا پزشکی برای این ارتباط که قبلاً تحمیل شده بود، وجود ندارد.

وی گفت: قانون قانونی ۵۵ ساله هیچ ربطی بهرم یا هویت علمی دیگر ندارد. این بیشتر به آن چیزی مربوط می شود که نمایندگان مجلس احساس می کنند برای جامعه مناسب است. اما از آنجایی که اسپرم‌های منجمد به صورت آزمایشی در وضعیت باروری معلق هستند، نمی‌دانم چرا اجازه نمی‌دهد آنها را برای صدها سال نگه دارند.

بخوان  طرفداران Figma خوشحال می شوند زیرا برنامه طراحی توسط Adobe از دستش نمی رود