روشی برای افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی

این پژوهش، در مجله “Advanced Functional Materials” به چاپ رسید.

پژوهشگران در این پروژه نشان دادند که ترکیبی از نانوذرات دی‌اکسید سیلیکون و ذرات بزرگ فسفر می‌تواند اشعه ماوراءبنفش را به نور مرئی تبدیل کند و از کل پوشش ضد باز افزایش دهد. همچنین، نتایج تجربی و محاسباتی آنها نشان می‌دهد که نانوذرات دی‌اکسید سیلیکن در پوشش ضد بازتاب، میزان بازتاب را کاهش می‌دهند.

به گزارش ايسنا و به نقل از ساينمگ، گروه یک پژوهشی فناوری وابسته به “موسسه ملی علم و اولسان”(UNIST) کره جنوبی موفق شد و به “بازده تبدیل قدرت”(PEC) 23.5 درصد در یک سلول خورشیدی چندپیوندی پروسکایت/سیلیکون دست یابند که با لایه پلیمری ویژه‌ای دارای پوشش است. ضد بازتاب ساخته شده است. به گفته این گروه پژوهشی، بازده تبدیل قدرت دستگاه دارای پوشش ضد بازتاب، به مدت ۱۲۰ ساعت ثابت ماند و ۹۱ درصد از ارزش خود را حفظ کرد.

این پژوهش توسط پروفسور “کیونگ جین چوی”(Kyoung Jin Choi) و همکاران او در گروه علوم و مهندسی مواد در موسسه ملی علم و فناوری اولسان، با همکاری پروفسور “جونگ کان لی” (Jung-Kun Lee) و گروه پژوهشی او در “دانشگاه پیتسبرگ”(دانشگاه پیتسبورگ) آمریکا انجام شده است.

علاوه بر این، بازده تبدیل قدرت دستگاه دارای پوشش ضد بازتاب به مدت ۱۲۰ ساعت باقی ماند و ۹۱ درصد از مقدار اولیه خود را حفظ کرد. این در حالی بود که تبدیل به قدرت دستگاه‌های موجود پس از پنج ساعت، به ۹۰ درصد بازده کاهش یافت و پس از ۲۰ ساعت، به ۵۰ درصد رسید. علاوه بر این، بازدهی سلولی اولیه خورشیدی نیز نسبت به بازدهی قبلی، نزدیک به 4.5 درصد افزایش یافت.

بخوان  شناسایی پرورشی در ترمیم و رشد که نقش دارد

پژوهشگران کره جنوبی با همکاری پژوهشگران آمریکایی، روشی را برای جذب نور در سلول‌های خورشیدی ابداع کرده‌اند که بازدهی را افزایش می‌دهد.

این گروه پژوهشی پنجاهان مهندسی کردند: پوشش ضد بازتاب‌شده، جذب سلول نور خورشیدی چندپیوندی پروسکایت/یک سیلیکون را با موفقیت می‌دهد و بازده قدرت سلول خورشیدی چندپیوندی را از ۲۲.۴۸ درصد به ۲۳.۴ درصد می‌رساند.

انتهای پیاممنبع