رونمایی از ۲ سامانه تصاویر ماهواره‌ای/امکان پایش فضای سبزینگی مزارعدر حاشیه رویداد دورهمی فضایی از دو سامانه فضایی رونمایی شد.

به گزارش ایسنا به همت کنسرسیوم فضایی، رویداد سالانه دورهمی فضایی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

در حاشیه این رویداد از دو سامانه فضایی پیاده‌سازی شده از سوی مهندسان کشور در حوزه فضایی رونمایی شد.

سامانه «فضابین» یکی از سامانه‌هایی است که امروز، ۱۴ بهمن ماه جاری رونمایی شد.

سامانه «فضابین» یک سامانه‌افزاری است که مدیریت تامین و فروش تصاویر ماهواره‌ای و تصاویر مشابه ماهواره‌ای مانند تصاویر هوایی و په‌پاد را بر عهده دارد.

این سامانه مرجعی برای تصاویر موجود در دسترس است.

سامانه دیگر با عنوان «فضایش» است که امروز رونمایی شد.

این سامانه یک سامانه مدیریت تصاویر خام ماهواره‌ای است و در سامانه فضایش ایجاد شده برای این تصاویر می‌شود.

هر کشاورز و یا سازمان کشت و صنعت و هر کسی که در حوزه کشاورزی فعال است، می‌تواند این سامانه را وارد کند و نامش را به صورت رایگان در آن زمین کشاورزی ثبت کند. » که تصاویر رایگان می‌دهد و هر ۶ روز یک بار به‌روزرسانی می‌شود، استفاده می‌شود و وضعیت سبزینگی مزارع خود را با استفاده از این سامانه ماهواره‌ای پایش کند.

این سامانه یک هدف ارائه می‌شود تا بتوان از طریق آن‌های کشاورزی را تجمیع کرد و در بلند مدت از داده‌های آن برای مدیریت کشاورزی کشور بهره برد.

انتهای پیاممنبع

بخوان  خطاهای صفحه گسترده می تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد، با این حال ما به اشتباهات مشابه ادامه می دهیم