زنان در حل جدول بهتر هستند

وی افزود: پژوهشگران بیشتری در پژوهش‌ها روی تجربه‌هایی هستند که مردان در آنها برتری دارند. با این، در سالهای اخیر پژوهشگران بیشتر به سمت زنان معطوف شده اند. آخرین تحلیل ادبیاتی که تفاوت‌های جنسیتی را در روانی کلام و حافظه آزمایش کرده است، در سال ۱۹۸۸ انجام شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میلاگر در حل جدول کلمات متقاطع سوالی برایتان پیش می آید و یا در هنگام حل آن به کمک نیاز دارید، بهتر است یک خانم هنگام حل این جدول در کنار شما باشد، چرا که نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد زنان در یافتن و به شما هستند. خاطر سپردن کلمه‌ها بهتر از مردان هستند.

آنها یک پژوهش فراتحلیلی انجام دادند و در آن به بررسی ترکیبی تمام نامه‌های پایان دوره دکترا، نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و مطالعات منتشر شده در مجلات علمی که می‌توانند پیدا کنند، پرداختند. آنها بیش از 350 شرکت کننده را که در 50 سال گذشته جمع آوری شد، بررسی کردند.

پژوهشگران دانشگاه برگن نورژ در پژوهش‌های اخیر بیان کرده‌اند، زنان در حل کلمات متقاطع بهتر هستند چرا که آنها در یافتن و به خاطر سپردن کلمات، مهارت بیشتری نسبت به مردان دارند.

پژوهشگران همچنین به ارتباط نتایج پژوهش‌ها با جنسیت اولین یا آخرین نویسنده، سال انتشار و سن شرکت پرداختند. نتایج این پژوهش که در مجله “Perspectives on Psychological Science” منتشر شد، یک مزیت کوچک اما ثابت زنان در روانی کلامی و حافظه کلامی را مشخص کرد.

علاوه بر این، آنها دریافتند زن در مطالعات خود برتری زنان بیشتر را گزارش می‌کنند، در حالی که کمتر درباره زنان برتری گفته‌اند. پژوهشگران بر این باورند که نتایج آنها می‌توانند ارزیابی‌های تشخیصی را بهبود بخشند و بر اساس آزمایش‌های تشخیص جنسیت خاص در زمینه زوال عقل تأثیر بگذارند.

بخوان  تاکسی های رباتیک بدون راننده در ۲ شهر چین فعال می شوند

پروفسور “مارکو هیرنشتاین” (Marco Hirnstein) گفت: زنان بهتر هستند. برتری زنان در طول زمان و طول عمر به میزان اندکی ثابت شده است. بررسی بیشتر مهارت‌های فکری، تفاوت‌هایی را در میزان عملکرد بین زنان و مردان نشان نمی‌دهند یا اگر وجود دارند، این تفاوت بسیار ناچیز است. با این، زنان در انجام برخی از حالات عملکرد خوبی دارند و برترند و مردان در برخی از وظایف دیگر.

انتهای پیاممنبع

  زنان در حل جدول بهتر هستند

روانی کلامی، معیاری برای اندازه گیری دیره لغات فرد است، در حالی که حافظه کلامی- اپیزودیک، ذخیره کلمه‌هایی است که فرد در گذشته با آنها برخورد کرده است.

با این حال، زنانی که صحبت از روانی کلامی به میان آمد، مزیت فقط در «روانی واجی» (فونمیک fluency) دیده می‌شد، روانی واجی یعنی نامگذاری کلماتی که با یک حرف خاص شروع می‌شوند. نام‌گذاری چیزهایی که مثلاً با حرف «ر» آغاز می‌شوند، وابسته به دسته‌بندی‌ها هستند که به عنوان روانی معنایی می‌شود.

این پژوهش یک مزیت کوچک زنان را مشخص کرده بود، اما هیرنشتاین و همکارانش می‌خواستند این نتیجه را به روز و تفاوت‌های بیشتر را کشف کنند.

در این مطالعه، پژوهشگران دانشگاه برگن در نورژ نتایج ۱۶۸ مطالعه در مورد تفاوت‌های جنسیتی در «روانی کلام» و «حافظه کلامی اپیزودیک» (حافظه کلامی- اپیزودیک) را تحلیل و تحلیل کردند.