ساخت دستگاه برای تعیین میزان خلوص سنگ های قیمتیتیمی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی موفق به ساخت دستگاهی برای اندازه گیری ضرب شکست مایعات و خلوص مواد شدند.

به گزارش ایسنا، دستگاه رفراکتومتر ابزاری است که با اندازه گیری میزان مصرف مایعات، جامدات و گازها میزان خلوص مواد را مشخص می کند. از این دستگاه در صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع رنگ، پزشکی، دامپزشکی، داروسازی، فارماکولوژی و … استفاده می شود.

این دستگاه کاربردهای فراوان در صنایع و آزمایشگاه های مختلف دارد. از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* آزمایشگاه های پزشکی برای تعیین میزان خون، قند خون، اوره خون، میزان خون و میزان پروتئین خون.
* در صنعت زنبورداری برای تعیین میزان قند موجود در عسل.
* استخرهای پرورش ماهی و آبزی پروری برای میزان نمک و املاح آب؛
* دامپزشکی برای مصرف مقدار مصرف کل پلاسما در یک نمونه خون و بیماری؛
* تشخیص داروها، برای اندازه گیری میزان تراکم خاص بیمار؛
* تعیین میزان قند موجود در میوه ها و آب میوه ها.

این دستگاه از سوی تیمی از محققان دانشگاه شهید بهشتی به تولید رسیده است.

سجاد آغاجاری، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و از محققان این شرکت در گفت وگو با خبر، با بیان اینکه دستگاه ساخته شده است، به نام دستگاه رفراکتومتر است، گفت: این دستگاه برای رفع ضرر مایعات و جامدات است. اساس کار این دستگاه به این صورت است که نور لیزر در زوایای مختلف به نمونه تابانده می شود و بر اساس فرمول های نتایج را مطابق داده و ضریب شکست را تعیین می کنیم.

وی در خصوص این دستگاه توضیح داد: این دستگاه برای سنجش و خلوص مواد کاربردی دارد. نمونه آن سنجش سنگ های قیمتی است که بتوانیم میزان خلوص را ارزیابی کنیم.

بخوان  توسعه الگوریتمی که ذهن شما را می‌خواند

آغاجاری، سنجش رنگ مواد و کیفیت مواد غذایی را از دیگر کاربردهای این دستگاه نام برد و یاد کرد: در حال حاضر ما نمونه‌ای از این دستگاه را تولید می‌کنیم و در جذب سرمایه آن را توسعه می‌دهیم.

انتهای پیاممنبع