ساخت دستگاه برای تعیین میزان خلوص سنگ های قیمتیتیمی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی موفق به ساخت دستگاهی برای اندازه گیری ضرب شکست مایعات و خلوص مواد شدند.

به گزارش ایسنا، دستگاه رفراکتومتر ابزاری است که با اندازه گیری میزان مصرف مایعات، جامدات و گازها میزان خلوص مواد را مشخص می کند. از این دستگاه در صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع رنگ، پزشکی، دامپزشکی، داروسازی، فارماکولوژی و … استفاده می شود.

این دستگاه کاربردهای فراوان در صنایع و آزمایشگاه های مختلف دارد. از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* آزمایشگاه های پزشکی برای تعیین میزان خون، قند خون، اوره خون، میزان خون و میزان پروتئین خون.
* در صنعت زنبورداری برای تعیین میزان قند موجود در عسل.
* استخرهای پرورش ماهی و آبزی پروری برای میزان نمک و املاح آب؛
* دامپزشکی برای مصرف مقدار مصرف کل پلاسما در یک نمونه خون و بیماری؛
* تشخیص داروها، برای اندازه گیری میزان تراکم خاص بیمار؛
* تعیین میزان قند موجود در میوه ها و آب میوه ها.

این دستگاه از سوی تیمی از محققان دانشگاه شهید بهشتی به تولید رسیده است.

سجاد آغاجاری، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و از محققان این شرکت در گفت وگو با خبر، با بیان اینکه دستگاه ساخته شده است، به نام دستگاه رفراکتومتر است، گفت: این دستگاه برای رفع ضرر مایعات و جامدات است. اساس کار این دستگاه به این صورت است که نور لیزر در زوایای مختلف به نمونه تابانده می شود و بر اساس فرمول های نتایج را مطابق داده و ضریب شکست را تعیین می کنیم.

وی در خصوص این دستگاه توضیح داد: این دستگاه برای سنجش و خلوص مواد کاربردی دارد. نمونه آن سنجش سنگ های قیمتی است که بتوانیم میزان خلوص را ارزیابی کنیم.

بخوان  نقش کلیدی میکروبیوم روده در شکل گیری متابولوم

آغاجاری، سنجش رنگ مواد و کیفیت مواد غذایی را از دیگر کاربردهای این دستگاه نام برد و یاد کرد: در حال حاضر ما نمونه‌ای از این دستگاه را تولید می‌کنیم و در جذب سرمایه آن را توسعه می‌دهیم.

انتهای پیاممنبع