سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران قطب فناوری کشور باشدمدیرکل امور آموزش سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: با توجه به گذشته و نقش سازمان‌های علمی و صنعتی ایران در پیشرفت و توسعه علم و فناوری، پیشنهاد می‌شود که مرجع و قطب علمی و فناوری کشور باشد و در این زمینه مانع شود.

به گزارش ایسنا، غلامرضا خواجه سروی در بازدید از سازمان‌های علمی و صنعتی ایران اظهار کرد: مراکزی هستند که کار علمی انجام می‌دهند و ناتمام مانده‌اند و در تجاری‌سازی محصول خود با مشکل مواجه هستند، به عنوان مثال در دانشگاهی دستگاهی توسط یکی از دانشگاه‌های ساخته شده اما این دانشمند ساخته شده است. برای تجاری‌سازی این محصول موفق نبوده و اگر این تحقیقات منتج شود، کار نیمه‌کاره باقی مانده و کاربردی خواهد بود و می‌توان این کار را انجام داد که سازمان‌های علمی و صنعتی ایران مرکزیت داشته باشند و بتوانند این کار را از سر راه بردارد.

مدیرکل امور آموزش سازمان برنامه و بودجه مشخص کرد: با توجه به پیشینه دیرینه و نقش سازمان در پیشرفت و توسعه علم و فناوری، پیشنهاد می‌شود سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و قطب علمی و فناوری کشور باشد و از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند. شود.

زمانی حسنان، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز در حاشیه این بازدید برای اختصاص بودجه تحقیقات مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های کلان و کاربردی با توجه به نیاز کشور تاکید کرد.

زمانیان با بیان اینکه این سازمان می‌تواند در پیشبرد پروژه‌های نیمه تمام کار کند، گفت: در سال‌های گذشته از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار کشور توسط تعریف داخلی، اما ناتمام رها شده و به نتیجه نرسیده است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به پروژه هلیوم اشاره کرد که توسط دو نهاد و دانشگاه نزدیک به دو دهه در حال انجام است و سازمان در راستای تکمیل این پروژه کلان نیمه تمام اقدام به فعالیت کرده است.

بخوان  ChatGPT روی اپل واچ قرار می گیرد و سیری باید نگران باشد

ایجاد شده است: سازمان با ایجاد ارتباط با صنعت و تجارت و راه‌اندازی کرسی‌های ارتباط با صنعت که در لایه اول آن هیئت علمی سازمان و پس از آن واحدهای فناور و در لایه بعدی بانکی از اساتید کل کشور حضور دارند، می‌توانند محصولات را تجاری سازی کنند. بالاخره.

به نقل از وزارت علوم، وی بررسیان: نظام به شدت محتاج پژوهش‌های کاربردی است و این امر را برای حمایت از همه‌به ویژه تخصیص بودجه کافی برای این گونه طرح‌هاست تا توسعه و رفع چالش‌های کشور مفید باشد.

انتهای پیاممنبع