سرویس جدید طراحی وب سایت Web.com می تواند در عرض چند روز یک سایت کارآمد برای شما بسازد

مشتریان یک طراحی وب سایت مناسب، کپی سفارشی، محتوای شخصی شده، ویرایشگر وب سایت و همچنین سایر ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد حضور آنلاین با مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی دیجیتال را دریافت خواهند کرد. (در برگه جدید باز می شود).

این شرکت ادعا می‌کند که برای کسانی که نیاز به یک وب‌سایت دستی دارند، طراحی شده است، این سرویس شروع سریع از تیم داخلی Web.com برای طراحی، ساخت و راه‌اندازی یک سایت آماده برای کسب‌وکار در چند روز استفاده می‌کند.