طراحی و ساخت حسگر زیستی مدرن در دانشگاه تربیت مدرسبه همت پژوهشگران حوزه بیومکانیک دانشگاه علوم تربیتی، حسگر مدرنی مبتنی بر تراشه‌های میکروفلویدیک طراحی و ساخته شده است که در پزشکی و تشخیص بیماری کاربرد دارد.

به گزارش ایسنا، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه های معتبر و صنایع مدرن، توجه ویژه ای به تراشه های میکروفلویدیک می شود. در این طرح پژوهشی با استفاده از ترکیبی از چندین هیدرودینامیک و دای الکتروفورتیک، ده ها هزار سلول در رزولوشن تک سلولی در ریزانباره هایی بر روی تراشه قرار می گیرند تا آزمایش شوند. بدین ترتیب آزمایش دهها هزار تک سلول به صورت همزمان بر روی تراشه ای با مساحت چند متر مربع امکان پذیر است. حسگر زیستی مورد نظر با ایجاد ساختار ساندویچی بر روی دانه (بید) های به منظور پرورش هدف در انباره ها شکل می گیرد. در نتیجه، این تراشه میکروفلویدیک امکان تشخیص سطوح مختلف ارائه شده توسط سلول ها و مقایسه آنها با هم را فراهم می کند.

در این طرح تحقیقاتی، هزاران تک سلول سرطان سینه MCF-7 به صورت موازی بررسی شده و رفتار آنها با سلول های نرمال مقایسه شده است. بر اساس مطالعات دریافتی از این سلول و نقشه نگاری که این سلول ها را توسعه می دهد، می تواند سلول های سرطانی را از سلول های سالم با دقت بیش از 98 درصد تهیه کند.

نتایج این تحقیق در قالب مقاله در مجله IEEE Sensors پذیرش شده است. نویسنده اول این مقاله مهندس رحیم دشتی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیومکانیک) و نویسنده مسئول و استاد راهنمای پایان نامه همین دکتر روزبه عابدینی نسب، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس می باشند.

بخوان  ادامه جستجوهای ناسا برای افزایش عمر «تلسکوپ فضای هابل»

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنند.

انتهای پیاممنبع