عکس‌های سوختن فضای روسیه در جو زمین از منظر «ایستگاه فضایی بین‌المللی»


عکس‌هایی که از منظر «ایستگاه فضای بین‌المللی» ثبت شده‌اند، سوختن فضای «پروگرس» روسیه را در جو زمین نشان می‌دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، فضانوردان حاضر در «ایستگاه فضایی بین‌المللی» اخیراً ساخته‌اند شاهد آتش‌بازی‌های جوی کمیاب باشند. روز چهارشنبه 29 نوامبر، فضاپیمای باری روسی «پروگرس»(پیشرفت) موسوم به «ام‌اس-23» (MS-23) با محموله‌ای از ایستگاه‌های فضای بین‌المللی خارج شد که دیگر در پایگاه اطلاعات مورد نیاز نبود. «اولگ کونوننکو»(Oleg Kononenko) فضانورد آژانس فضایی روسیه گفت: به طور ویژه، فضاپیما حامل تجهیزات قدیمی و زباله‌ یا هر چیزی بود که تصمیم‌گیری از ایستگاه‌ها در بیرون پرتاب کنند.

تنها چهار ساعت از جدا شدن پروگرس ام‌اس-23، «یاسمین مقبلی» فضانورد ناسا محل قرار گرفتن آن را پیدا کرد و از آن در حال سوختن در جو زمین عکس گرفت.

عکس‌های سوختن فضای روسیه در جو زمین از منظر «ایستگاه فضایی بین‌المللی»

عکس‌های سوختن فضای روسیه در جو زمین از منظر «ایستگاه فضایی بین‌المللی»

عکس‌های سوختن فضای روسیه در جو زمین از منظر «ایستگاه فضایی بین‌المللی»

چنین ورود مجددآتینی، یک روش استاندارد برای فضاپیماهای باری غیرقابل استفاده مجدد است که از ایستگاه های بین المللی خارج می شود. دو فضاپیما از سه فضاپیمایی که در حال حاضر برای تحویل بار استفاده می‌شوند، کپسول روسی پروگرس و فضاپیمای «سیگنوس» (Cygnus) شرکت «نورثروپ گرومن» (Northrop Grumman) هستند که محض تحویل محموله‌های خود، در جو از بین می‌روند و یک فضا در بخش‌های مخصوص ایستگاه‌های اتصال برای تحویل محموله جدید مورد نیاز است.

سومین فضاپیمایی که در حال حاضر برای این محموله‌ها استفاده می‌شود، کپسول «دراگون» (Dragon) شرکت «اسپیس‌ایکس» (SpaceX) است که می‌تواند برای فرود ایمان و استفاده در آینده به زمین باز شود.

یکی دیگر از فضاهای پروگرس قرار است روز جمعه اول دسامبر در ساعت 4:25 صبح به وقت منطقه زمانی شرقی از پایگاه فضایی بایکور قزاقستان به فضای پرتاب شود و به عنوان بخشی از ماموریت «اکسپدیشن 70»(Expedition 70)، سه تن غذا، سوخت و سایر تجهیزات را برای فضانوردان حاضر در ایستگاه فضای بین‌المللی ببرد.

بخوان  کمک مصنوعی به کشاورزان آفریقایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی

اتصال به ایستگاه فضایی بین‌المللی برای روز سوم دسامبر در ساعت ۶:۱۴ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی تنظیم شده است.

انتهای پیاممنبع