عکس رنگی از یک آفتاب‌پرست کیهانی!

مقامات رصدخانه جنوبی اروپا در این بیانیه نوشتند: ابری که در اینجا می‌بینید، از مواد ستاره‌ساز یعنی گاز و غبار است. در طول موج‌های نوری، این ناحیه حاوی لکه‌های تیره‌ای است که گرد و غبار در آنجا به‌طور کامل نورتابیده شده است، اما این عکس در نور فروسرخ گرفته شده است که می‌تواند بدون مانع از گرد و غبار عبور کند و امکان دارد تا این ابر را ببیند.

انتهای پیاممنبع

طبق بیانیه رصدخانه جنوبی اروپا، IC ۲۶۳۱ به عنوان یک «سحابی بازتابی» (Reflection Nebula) طبقه‌بندی می‌شود. به این معنی که از ابرهای غبار تشکیل شده است که نور ساطع‌شده از ستارگان مجاور را منعکس می‌کند. پرتره آن با استفاده از «تلسکوپ پیمایشی مری و فروسرخ برای نجوم»(VISTA) در رصدخانه جنوبی اروپا به ثبت رسید و به صورت آنلاین منتشر شد.

واقعه سحابی در مرکز عکس جدید، توسط ستاره‌ای به نام «HD ۹۷۳۰۰» روشن می‌شود که یکی از جوان‌ترین، پرجرم‌ترین و درخشان‌ترین ستاره‌ها در همسایگی کیهانی خود است. این ستاره را می‌توان در مرکز سمت راست دید که توسط ابرهای میان‌ستاره‌ای بنفش احاطه شده است. نواحی روشن عکس نشان‌دهنده گاز و غبار میان‌ستاره‌هایی هستند که از ستارگان جوان در حال شکل‌گیری انرژی می‌گیرند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، یک منطقه درخشان از فضایی که به عنوان «مجموعه آفتاب‌پرست»(Chamaeleon Complex) شناخته می‌شود، یک مهد ستاره‌ای شناسایی شده است که در فاصله ۵۲۲ سال نوری از زمین قرار گرفته است. «ابر آفتاب‌پرست» (Chamaeleon Cloud) که به طور رسمی با نام «IC 2631» شناخته می‌شود، درخشان‌ترین سحابی در این منطقه ستاره‌ساز بسیار فعال و نقطه کانونی عکس جدید «رصدخانه جنوبی اروپا» (ESO) است.

بخوان  پیش بینی ها در مورد تغییرات فناوری در سال ۲۰۲۴

یک آفتاب‌پرست کیهانی، رنگ‌های روشن خود را در عکس فروسرخ نشان می‌دهد که «رصدخانه جنوبی اروپا» آن را ثبت کرده است.

نرم افزار این بیانیه، IC 2631 به نام خود، در بیشتر فصل های سال در آسمان نیمکره جنوبی قابل مشاهده است.