فراخوان «فناوری برای زنان، زنان برای فناوری»


فراخوان «فناوری برای زنان، زنان برای فناوری» با هدف شناسایی فناوری‌های مرتبط با حیطه زنان و بهره‌گیری از ابزارهای حمایتی و توانمندسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنانی جمهوری در توسعه این فناوری‌ها منتشر شد.

به گزارش ایسنا، کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان جمهوری جمهوری در فراخوانی از عموم فناوران دعوت کرده‌اند که اختراعات، طرح‌های صنعتی یا فناوری‌های توسعه داده شده خود را با گروه مخاطب زنان یا دارای کاربران عمده زن ارائه می‌دهند.

حوزه‌های این فراخوان، بیماری‌های مرتبط با زنان، بارداری، زایمان، کودک، زنان در محیط‌های حرفه‌ای، بهداشت عمومی، آرایشی و بهداشتی و همچنین حوزه‌های عمومی و سایر موارد را شامل می‌شود.

به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، فناوران ابتدا در پایگاه دارکوب و سپس در رویداد فناوری برای زنان، زنان برای ثبت نام فناوری اطلاعات. اطلاعات تکمیلی در خصوص برگزاری و حمایت ها از طریق وب سایت کانون، وب سایت رویداد و یا شماره تلفن 02166439487 دسترسی قابل دسترسی است.

فراخوان «فناوری برای زنان، زنان برای فناوری»

انتهای پیاممنبع

بخوان  ویندوز 10 ممکن است زودتر از آنچه فکر می کنید Copilot شود